„SME panels“ (liet. smulkaus ir vidutinio verslo nuomonė apie ES teisės aktus / iniciatyvas / reglamentavimą ES vidaus rinkoje) – tai dar viena Europos Komisijos priemonė, kuria pirmiausia siekiama prisidėti prie verslui palankios reguliuojamosios ir administracinės aplinkos kūrimo.

Pagrindinis šios priemonės tikslas – įvertinti naujos politikos ar naujų teisės aktų projektų įtaką verslui. Šia priemone siekiama įsiklausyti į verslą ir suteikti jam stipresnį balsą ES politikos kūrimo procese.

„SME panels“ esmė – konsultacijos verslui apie ES įstatymų bazę, programas, politikos iniciatyvas. Organizuojami seminarai ir konsultacijos, susiję su naujų nuostatų/teisės aktų taikymu verslui ir pan., partneriai siekia išsiaiškinti Lietuvos įmonių atstovų nuomonę apie reguliuojamosios ir administracinės tvarkos pakeitimus bei iš dalies įvertinti naujų nuostatų bei teisės aktų įtaką smulkiam ir vidutiniam verslui. Europos Komisijai perduodama smulkaus ir vidutinio verslo patirtis, sunkumai, informacija apie kaštus, patiriamus dėl tam tikrų nuostatų ar nutarimų. Per Enterprise Europe Network partnerius surinkta Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo nuomonė perduodama Europos Komisijai, taip prisidedama prie naujų įstatymų arba jų pataisų pasiūlymų, taip pat studijų. Tai padeda Europos Komisijai priimti nutarimus dėl tolesnės verslo politikos.

Siekdami prisidėti prie verslo aplinkos gerinimo Enterprise Europe Network partneriai Lietuvoje taip pat dalyvauja „SME panels“ projektuose siekdami padidinti visos Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo aktyvumą kuriant ES politiką. Apie šiuo metu vykdomas ar planuojamas „SME panels“ konsultacijas galite daugiau sužinoti susisiekę su Enterprise Europe Network partneriais Lietuvoje Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, taip pat prie renginių.