Pristatytos naujos Jungtinės technologijų iniciatyvos

Per ateinančius septynerius metus Europos Komisija (EK), Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ir Europos pramonė investuos daugiau kaip 22 mlrd. eurų į inovacijas sektoriuose, kurie sukuria aukštos pridėtinės vertės darbus. 8 mlrd. eurų investicijų numatoma skirti iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“, apie 10 mlrd. eurų turėtų prisidėti pramonė ir beveik 4 mlrd. eurų ES valstybės narės.

Didžioji dalis investicijų bus paskirstyta penkioms viešoms–privačioms partnerystėms medicinoje, aeronautikoje, biotechnologijų pramonėje, kuro elementų ir vandenilio bei elektronikos srityse. Šios mokslinių tyrimų partnerystės turėtų paspartinti ES pramonės konkurencingumą sektoriuose, kurie jau dabar sukuria 4 mln. darbo vietų, taip pat ieškoti pagrindinių socialinių problemų sprendimo būdų, kurių pati rinka nepajėgia išspręsti pakankamai greitai, kaip pavyzdžiui, sumažinti anglies dvideginio emisijas arba pateikti rinkai naujos kartos antibiotikus. Šiame pakete taip pat siūloma pratęsti iniciatyvą sutelkiant mokslinių tyrimų ir inovacijų investicijas į oro eismo valdymą (SESAR), remiant Bendro Europos dangaus projektą.

Penkios viešos–privačios partnerystės, vadinamos „Jungtinės technologijų iniciatyvos“ (JTI):

 1. Inovatyvūs vaistai 2 (IMI2), skirta kurti naujos kartos vakcinas, vaistus ir gydymo būdus, pavyzdžiui, naujus antibiotikus
  http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/imi_2_factsheet.pdf
 2. Kuro elementai ir vandenilis 2 (FCH2), skirta plėtoti efektyvias ir neteršiančias aplinkos technologijas transporto, pramonės bei energijos srityse
  http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/fch_2_factsheet.pdf
 3. Švarus dangus 2 (CS2), skirta kurti mažiau teršalų į aplinką išmetančius ir tyliau veikiančius orlaivius
  http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/clean_sky_2_factsheet.pdf
 4. Biotechnologijų pramonė (BBI), skirta atsinaujinančių gamtinių išteklių ir naujoviškų technologijų naudojimui, kuriant ekologiškesnius kasdienio vartojimo produktus
  http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/bbi_factsheet.pdf
 5. Elektronikos komponentai ir sistemos (ECSEL), skirta padidinti Europos elektronikos gamybos galimybes
  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-673_en.htm

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network