Pratęsiamos saugumo priemonės Europos pieno, vaisių ir daržovių tiekėjams

Europos Komisija yra informuota apie iššūkius, su kuriais susiduria Europos pieno, vaisių ir daržovių tiekėjai, ir yra pasiruošusi juos paremti saugumo priemones pratęsdama iki 2016 m. Pieno sektoriui skirtos priemonės apima sviesto ir nugriebto pieno miltelių viešąjį supirkimą ir privatų saugojimą. Šios priemonės turėjo nustoti galioti 2015 m. rugsėjo 30 d, tačiau yra pratęsiamos iki 2016 m. vasario 28 d. Vaisių ir daržovių sektoriui numatytos priemonės, susidedančios iš atšauktų vaisių nemokamo dalijimo labdaros organizacijoms ir produktų panaudojimo kitiems tikslams (gyvūnų maitinimui, kompostavimui ir kt.), pratęsiamos iki 2016 m. liepos 30 d. Šios priemonės apima pagrindines vaisių ir daržovių grupes, paveiktas Rusijos draudimų.

Plačiau