Pramonės struktūrizacijos raportas išryškina poreikį pramonės renesansui

Remiantis Europos Komisijos raportu, kuris apžvelgia ES šalių pramonę, daugelis sektorių vis dar neatgavo iki krizės turėto gamybos lygio. „ES pramonės struktūros raportas 2013: konkurencija globalioje vertės grandinėje“ išryškina tendenciją mažėti gamybos įtakai bendroje pramonės grandinėje. Taip pat analizuojami abipusiai naudingi ryšiai tarp gamybos ir paslaugų sektoriaus bei pasaulinės vertės grandinės svarba. Raporte pateikiama išvada, kad pramonės konkurencingumo didinimas turi būti įtrauktas į kitas ES politikos sritis.

Pagrindinės raporto įžvalgos:

• Skirtumai tarp šalių narių;

• Skirtumai tarp sektorių – aukštosios technologijos, farmacija beveik nenukentėjo nuo krizės priešingai nei kiti sektoriai;

• Produktyvumas įvairiuose sektoriuose skiriasi. Aukštųjų technologijų srityje didžiausia produktyvumo koncentracija;

• Paslaugų sektorius auga greičiau nei gamybos;

• Santykiai tarp gamybos ir paslaugų sektorių yra naudingi abiems pusėms;

• Globalios vertės grandinės yra itin svarbios ES pramonei;

• Užsienio investicijos į gamybą stipriai sumažėję.

Daugiau informacijos: ec.europa.eu

 

Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas