Pramonės įmonės kviečiamos teikti paraiškas energetiniam auditui atlikti

4331_2e2bea227c872894ad6a0f31c29c58edŪkio ministerija kviečia pramonės įmones teikti paraiškas gauti paramą energetiniam auditui atlikti pagal priemonę „Auditas pramonei LT“. Šiuo kvietimu bus paskirstyta 1 mln. eurų investicijų iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų.

„Šia priemone siekiame paskatinti pramonės įmones įvertinti savo energijos vartojimo apimtis, nustatyti, kaip būtų galima sumažinti energijos vartojimą ir numatyti atitinkamas priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti. Tai leis įmonėms priimti sprendimus mažinant energijos suvartojimo intensyvumą, padidins konkurencingumą rinkoje ir produkcijos savikainą“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pasak ūkio ministro, Lietuvos pramonės įmonių energijos suvartojimo intensyvumas dvigubai didesnis negu ES vidurkis. Pramonės įmonės produkcijos gamybai sunaudoja žymiai daugiau energijos negu kitų ES šalių įmonės, todėl ši priemonė turėtų būti aktuali keičiant situaciją.

Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje, didžiausia galima suma projektui finansuoti yra 20 tūkst. eurų, bet ne daugiau 70 proc. projekto lėšų. Vidutinėje įmonėje – didžiausia galima suma projektui finansuoti – 30 tūkst. eurų, bet nedaugiau 60 proc. projekto lėšų, didelėje įmonėje – 30 tūkst. eurų, bet ne daugiau 50 proc. projekto lėšų. Kitą dalį pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis.

Siekiantys gauti finansavimą pareiškėjai turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėjewww.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2015 m. lapkričio 3 d. dienos.

Iš viso pagal priemonę „Auditas pramonei LT“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 7,2 mln. eurų ES paramos.