Pradedama Europos masto tvaraus darbo ir sveiko senėjimo kampanija

Balandžio 15 d. Briuselyje Europos Komisija ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (ES-OSHA) drauge su ES pirmininkaujančiais Nyderlandais pradėjo dvejus metus truksiančią didžiausią pasaulyje šios srities kampaniją„Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms“. Šia kampanija, skirta tvarių ir saugių darbo vietų senėjančios darbo jėgos kontekste klausimams nagrinėti, siekiama priminti, kad šiandienos jauni darbuotojai yra būsimi pagyvenę darbuotojai.

Kampanija yra skirta tiek privačiosioms, tiek viešosioms Europos įmonėms. Ja tenkinamas poreikis puoselėti tvarų darbą ir darbuotojų sveikatą nuo pat profesinės veiklos pradžios. Darbuotojų sveikata bus rūpinamasi ne tik iki pensinio amžiaus, bet ir vėliau. Drauge bus palaikomas organizacijų produktyvumas.

Komisijos narė Marianne Thyssen pabrėžė, kad kampanija pradedama pačiu laiku: „Šiuo metu vyksta svarbios ES diskusijos dėl darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų, tad ši kampanija yra itin aktuali. Jau dabar turime pradėti rūpintis būsimomis Europos darbo vietomis ir būsimais darbuotojais. Darbo vietos, kur rūpinamasi senėjančios darbo jėgos sveikata, yra gerokai produktyvesnės. Tai duoda naudos tiek darbuotojams, tiek darbdaviams.“

ES pirmininkaujančių Nyderlandų atstovas Lodewijkas Asscheris pabrėžė reikmę didinti darbo rinkos tvarumą būsimoms kartoms: „Kampanija padeda siekti šio tikslo. Turime skatinti darbdavius ir darbuotojus investuoti į užimtumą. Juk geriausius rezultatus visada lemia žmonių energija. Šia kampanija siekiama pasinaudoti visų amžiaus grupių žmonių energija. Čia akivaizdžiai taikoma koncepcija „nuo lopšio iki kapo“. Kuo anksčiau pradedama rūpintis sauga ir sveikata, tuo ilgiau išsaugoma energija ir gyvybiškumas ir tuo geriau įveikiami pokyčiai. Šiandieninių darbo vietų rytoj gali nebelikti arba jos gali iš esmės pasikeisti. Todėl svarbu nelaukti, kol taip nutiks, o imtis tinkamo išankstinio pasirengimo.“

ES-OSHA vadovė Christa Sedlatschek pabrėžė kampanijos svarbą verslui: „Jei visą profesinės veiklos ciklą būtų skiriama dėmesio darbo tvarumui, būtų geriau apsaugota visų darbuotojų sveikata, o įmonės veikiausiai gautų nemažos naudos. Sveiki darbuotojai yra produktyvūs, o produktyvūs darbuotojai – būtinybė, kad įmonės būtų veiksmingos. Tai reiškia, kad laimi visi. Todėl labai džiaugiamės ES-OSHA bendradarbiavimu su kontaktiniais centrais, oficialiais kampanijos partneriais ir žiniasklaidos atstovais. Dėkojame jiems už jų pastangas įgyvendinant ankstesnes kampanijas. Nekantriai laukiame bendradarbiavimo per ateinančius dvejus metus.“

Kampanija siekiama keturių tikslų:

  • skatinti tvarų darbą ir sveiką senėjimą nuo pat profesinės veiklos pradžios;
  • pabrėžti rizikos prevencijos svarbą visu profesinės veiklos ciklu;
  • padėti darbdaviams ir darbuotojams (įskaitant MVĮ) suteikiant jiems informacijos ir priemonių, susijusių su darbo saugos ir darbuotojų sveikatos valdymu senėjančios darbo jėgos kontekste;
  • skatinti dalijimąsi informacija ir gerąja patirtimi.

Kampanijos tema pasirinkta remiantis ES-OSHA įgyvendintu Europos Parlamento projektu „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ ir įvairiomis kitomis ES-OSHA ataskaitomis apie tvarias ir saugias darbo vietas senėjančios darbo jėgos kontekste. Pradėdama naująją kampaniją ES-OSHA taip pat skelbia „Senėjančios darbo jėgos saugos ir sveikatos e. vadovą“.

Pagrindiniai faktai

2016–2017 m. kampanija „Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms“ bus siekiama didinti informuotumą apie tinkamo darbo saugos ir darbuotojų sveikatos valdymo ir rizikos prevencijos svarbą visu profesinės veiklos ciklu ir apie darbo pritaikymą prie asmens galimybių tiek karjeros pradžioje, tiek jos pabaigoje. Kaip ir anksčiau, kampaniją nacionaliniu lygmeniu koordinuoja ES-OSHA kontaktiniai centrai, o ją remia oficialūs kampanijos ir žiniasklaidos partneriai.

Kampanijos pradžia paskelbta 2016 m. balandžio 15 d. Tarp svarbiausių kampanijos renginių – Europos saugos ir sveikatos darbe savaitė (2016 m. spalio mėn. ir 2017 m. spalio mėn.) ir Darbuotojų sveikatos gerosios patirties apdovanojimų iškilmės (2017 m. balandžio mėn.). Kampanijos pabaigoje (2017 m. lapkričio mėn.) bus surengtas aukščiausiojo lygio susitikimas darbuotojų sveikatos klausimams spręsti. Jame visi kampanijos dalyviai drauge su ES-OSHA aptars kampanijos pasiekimus ir įgytą patirtį.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (ES-OSHA) siekia, kad Europos darbo vietos būtų saugesnės, sveikesnės ir produktyvesnės. Agentūra nagrinėja, plėtoja ir skleidžia patikimą, proporcingą ir nešališką informaciją apie saugą ir sveikatą ir rengia Europos masto informuotumo didinimo kampanijas. Ši Europos Sąjungos 1994 m. įsteigta ir Bilbao (Ispanija) įsikūrusi agentūra suburia Europos Komisijos, valstybių narių institucijų, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus, taip pat žymiausius šios srities ekspertus iš ES valstybių narių ir kitų pasaulio šalių.

Agentūros Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube; taip pat galima užsiprenumeruoti mėnesinį naujienlaiškį OSHmail. ES-OSHA naujienas ir informaciją galima gauti per RSS sklaidos kanalus.

Daugiau informacijos