Paslaugų bendrojoje rinkoje skatinimas

Europos Komisija neseniai priėmė keletą veiksmų siekiant skatinti augimą paslaugų sektoriuje, kuris yra varomoji ES ekonomikos jėga. Paketą sudaro Paslaugų direktyvos įgyvendinimo komunikatas kartu su trimis Komisijos tarnybų darbiniais dokumentais.

Priimdama „paslaugų paketą“ Komisija įvertina valstybių narių pažangą įgyvendinant ES Paslaugų direktyvą. Ji taip pat nustato apribojimus, kurie dar nebuvo panaikinti, ir siūlo būdus, kaip paspartinti sektoriaus augimo potencialą.

Išsamus Komisijos atliktas tyrimas rodo, kad direktyva suteikia didelę naudą BVP augimui, kuris yra būtinas augant poreikiui nustatyti naujus augimo šaltinius. Vis dėlto reikia papildomų priemonių visiškai įgyvendinti Paslaugų direktyvos tikslus ir pristatyti gerai veikiančią bendrąją paslaugų rinką, naudingą tiek verslui, tiek vartotojams.

Išsami paslaugų sektoriaus analizė pateikiama Komisijos tarnybų darbiniuose dokumentuose. Straipsnyje pateikiami Paslaugų direktyvos ir likusias problemas, taip pat vieno kontakto „“ punktų, įskaitant atskirų valstybių narių vertinimą padėtį pagrindinių nuostatų įgyvendinimo padėtį. Jis papildo poveikį ir augimo potencialą, siūlomas direktyvos, kurioje ekonominio vertinimo.

Išsami paslaugų sektoriaus analizė pateikta Komisijos tarnybų darbiniuose dokumentuose. Pirmasis dokumentas pristato pagrindinių Paslaugų direktyvos nuostatų įgyvendinimą ir išliekančias problemas, taip pat Paslaugų kontaktinių centrų , įskaitant atskirų valstybių-narių, vertinimą. Jis papildytas ekonominiu vertinimu, kuris parodo direktyvos efektus augimo potencialą. Antrasis dokumentas dėl vartotojų nediskriminavimo dėl jų pilietybės ar gyvenamosios vietos principo siekia išsiaiškinti Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalį. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus trečiasis dokumentas nurodo keletą kliūčių verslui visoje ES, kurios buvo pabrėžtos atliekant veiklos patikrinimą, kurio tikslas buvo parodyti, kaip skirtingos ES taisyklės taikomos verslui kasdienėje veikloje.

Visi minėti dokumentai skelbiami:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm