Paskolos verslininkams pagal Europos mikrofinansų priemonę

Europos mikrofinansų priemonė („Progress Microfinance“) suteikia nedideles paskolas iki 25 000 eurų, siekiant padėti asmenims su ribota prieiga prie kredito rinkų įsteigti arba plėtoti smulkųjį verslą. Žinoma, finansų krizė ir bankų paskolų sugriežtinimas padidino kredito rinkų paklausą.

Su priemonė „Progress Microfinance“, kuri buvo sukurta 2010 metais, siekiama padidinti galimybes gauti finansavimą smulkiesiems verslininkams, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis. Ji skirta asmenų su ribota prieiga prie įprastų kreditų rinkų, įskaitant moteris, jaunimą, mažumas ar neįgaliuosius. Ši priemonė turi 203 milijonų eurų finansavimą iš Europos Komisijos ir Europos investicijų banko (EIB) 2010-2013 metams. Šia parama siekiama suteikti 500 milijonų eurų vertės paskolų 4000 nasmenims visoje Europoje. Europos investicijų fondas (EIF) įgyvendina priemonę Europos Komisijos vardu, atrinkdama mikrokreditų teikėjus valstybėse narėse, kurie teiktų mikropaskolas.

„Progress Microfinance“ neteikia tiesioginės paramos labai mažiems verslininkams ar asmenims. Vietoj to ji numato garantijas ir finansavimo instrumentus pasirinktiems mikrokreditų teikėjams (privatiems ar valstybiniams bankams, nebankinėms mikrofinansų institucijoms ar ne pelno mikrokreditų teikėjams). Tai leidžia jiems padidinti paskolų apimtis tiksliniams gavėjams arba sumažinti mikrokreditų teikėjų riziką. Todėl jie gali suteikti mikrokreditus ir grupėms, kurios paprastai negalėtų gauti finansavimo, nes neturi pakankamo užstato arba neturi galimybės mokėti didesnių nei įprasta palūkanų.

Kadangi priemonė buvo sukurta 2010 metais, pagal ją jau pasirašytos 19 sutarčių su 17 mikrokreditų teikėjų 12 ES valstybių narių, pagal kurias įsipareigojimai siekia 74,5 milijono eurų. Sutartys pasirašytos su šiomis šalimis: Belgija (2 teikėjai), Bulgarija (2 teikėjai), Graikija, Ispanija, Prancūzija, Kipras, Lietuva, Lenkija (2 teikėjai), Nyderlandai, Portugalija, Rumunija (3 teikėjai) ir Slovėnija. Sutartys su kitų šalių mikrokreditų teikėjais yra rengiamos, nes siekiama paremti bent vieną mikrokreditų teikėją kiekvienoje valstybėje narėje.

Verslininkai ar mikroįmonės gali tiesiogiai kreiptis dėl paskolos į mikrokreditų teikėją (-us) savo šalyje. Lietuvoje paskolas pagal priemonę „Progress Microfinance“ teikia AB „Šiaulių bankas“. Daugiau informacijos: www.sb.lt