Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“
Pagal šią priemonę numatoma finansuoti užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Galimi pareiškėjai – užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 500 000,00 eurų, bet ne daugiau kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2016 m. sausio 8 d. 16.00 val.

Kontaktai pasiteirauti:
Projektų valdymo skyriaus (SADM) projektų vadovė Jelena Račkauskienė,
tel. ( 8 5 ) 264 6247, el. p. jelena.rackauskiene@esf.lt

Projektų valdymo skyriaus (SADM) projektų vadovas Robertas Binderis,
tel. (8 5) 246 1835, el. p. robertas.binderis@esf.lt

Projektų valdymo skyriaus (SADM) vyr. projektų vadovas Tomas Janušauskas,
tel. el. p. (8 5) 250 0234, tomas.janusauskas@esf.lt

Išsamią informaciją, susijusią su paraiškos pateikimu, ir aktualius dokumentus galite rasti:
Europos socialinio fondo agentūros svetainėje
ES investicijų svetainėje