Pasikeitė Europos Sąjungos viešojo pirkimo sutarčių ribos

Kiekvienais metais daugiau nei 250 tūkst. Europos Sąjungos (ES) viešų įstaigų išleidžia apie 18 proc. BVP pirkti paslaugas, darbus arba prekes. ES registruoti verslai turi teisę konkuruoti dėl viešųjų sutarčių kitose ES šalyse.

ES direktyvos nustato minimalų suderintų taisyklių kiekį, taikomų pasiūlymams, kurių piniginė vertė viršija tam tikrą sumą (vadinamą „riba“). Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos ribos.

Plačiau anglų kalba:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm

Komisijos reglamentas (ES) 1336/2013 lietuvių kalba:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:335:0017:0018:LT:PDF

Komisijos komunikatas (2013/C 366/01) lietuvių kalba:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:366:0001:0002:LT:PDF

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas