Parama Europos elektronikos sektoriaus stiprinimui

Europos Komisija (EK) paskelbė penkis pagrindinius projektus skirtus skatinti Europos elektronikos sektoriaus augimą, pritaikant mokslinius tyrimus pramonės poreikiams. Šie projektai yra pirmas žingsnis įgyvendinant naują Europos elektronikos strategiją.

Penkios eksperimentinės linijos įdiegs mokslinius tyrimus į gamybą, gamintojams tiesiogiai bendradarbiaujant su technologijų įmonėmis, mikroschemų projektuotojais, tyrėjais bei universitetais anksčiausiame produktų vystymo etape. Tikslas yra sukurti inovatyvias mikroschemas, kurios padidintų Europos pramonės ir gaminių konkurencingumą.

Naudojant eksperimentines linijas, naujos technologijos gali būti vystomos greičiau ir išleistos vartotojų išbandymui bei vertinimui daug anksčiau – produkto kūrimo fazėje, siekiant sumažinti masinio produkto gamybos riziką. Eksperimentinės linijos dirbs išvien su tiekėjais ir inovacijų tinklo dalyviais (universitetais, mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijomis, technologijų teikėjais ir kūrėjais).

Europos Sąjungos (ES) eksperimentinės linijos suteiks savo elektronikai ir gamybos sektoriui pasaulinį pranašumą. Vykstant glaudžiam bendradarbiavimui tarp tyrėjų ir gamintojų, bus trumpi apsikeitimo ciklai, būtini siekiant geresnių rezultatų. Iki šiol tai nebuvo įmanoma, nes nei ES, nei bet kuri šalis narė negalėjo užtikrinti finansavimo. Tai tapo įmanoma dėl bendro ES, šalių narių ir pramonės indėlio, finansuojant ir remiant bendrą įmonę ENIAC – viešą-privačią partnerystę nanoelektronikos srityje.

EK skirs 100 mln. eurų penkioms eksperimentinėms linijoms (finansavimo bendra suma bus didesnė nei 700 mln. eurų, įskaitant šalių narių ir pramonės įnašus). Bendradarbiaujant daugiau kaip 120 partnerių, Europos elektronikos pramonė pirmą kartą turės tiesioginę prieigą prie tokio masto eksperimentinių tyrimų infrastruktūros.

Plačiau apie elektronikos strategiją
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/electronics-strategy-europe

Penkios eksperimentinės linijos
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/5-pilot-lines-boost-europes-competitiveness-electronics

ENIAC tinklalapis:
http://www.eniac.eu/web/index.php

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas