Nikosijoje aptarta nauja verslumo skatinimo iniciatyva

Vienas svarbiausių uždavinių konkurencijos tarybai –  skatinti verslumą Europoje
Pagrindinės šią savaitę Nikosijoje vyksiančio Europos Sąjungos ministrų neformalaus susitikimo temos –   verslumas, moksliniai tyrimai bei inovacijų klausimai.
Ministrai aptars verslumo įtaką ekonomikos augimui, ypatingą dėmesį skirdami smulkiam bei vidutiniam verslui. Šiam susitikimui vadovaus Kipro prekybos, pramonės bei turizmo ministras Neoklis Sylikiotis kartu su Europos komisijos vice  prezidentu Antonio Tajani, kuris pristatys idėjas bei pasiūlymus, skatinančius verslumą, šiais klausimais:
Moterų verslumas –  labiausiai  neišnaudotas ekonomikos augimo šaltinis.
Europos sąjungoje moterys sudaro 34,4% savarankiškai dirbančių darbuotojų: 20% – savarankiškai dirbančios pramonės darbuotojos, 30% – naujai įkurtų įmonių savininkės. Šis  staigus moterų verslininkių skaičiaus išaugimas turi tiesioginės įtakos visai bendrai ekonomikai. 2008 metais Švedijoje buvo įregistruota daugiau nei  131 000 verslų, kuriems vadovavo moterys. Nors moterys Europoje yra ne mažiau išsilavinę nei vyrai, nustatyta, jog tik keletas nusprendžia imtis verslo 15 metų bėgyje po savo mokslų baigimo. Iš dalies tai būtų galima paaiškinti nesugebėjimu derinti šeimos bei profesinės veiklos. Dabartinės verslo paramos sistemos nėra  iki galo pritaikytos moterų poreikiams. Dalykai, su kuriais susiduria potencialo turinčios moterys verslininkės, daugiausiai apima finansų, mokymų trūkumą, pasitikėjimo savimi stoką bei sekančias tendencijas: rizikos vertinimą, šeimos palaikymą, nesinaudojimą tinklo galimybėmis bei darbo valandų derinimą prie šeimos gyvenimo.
Komisija imasi daugelio veiksmų siekdami išvengti šių dalykų. Siekiama skatinti sąmoningumą bei motyvaciją per Europos moterų verslumo ambasadorių ir mentorių tinklą, kuris pateikia daug sėkmingų pavyzdžių bei remia pirmuosius žingsnius kuriant savo verslą.  Taip pat  rengiami verslo ugdymo, finansų mokymai, vaikų priežiūros paslaugos, savarankiškai dirbančių moterų motinystės atostogos, visapusišką informaciją teikiančios interneto prieigos.
Verslumo ugdymas turi didelės įtakos jauniems žmonės bei visai ekonomikai
Iniciatyva – raktas į verslumą. Verslumas suteikia unikalias galimybes idėjas paversti realybe. Tačiau europiečiai nelabai noriai išnaudoja šias galimybes. Nustatyta, jog tik 45% Europos gyventojų norėtų būti patys sau vadovais, tuo tarpu JAV šis skaičius siekia 55%, o Kinijoje  – net 71%. Tyrimai rodo, jog verslumo ugdymas turi didelės įtakos tiek patiems jauniems žmonėms, tiek ekonomikai. Jaunuoliai, dalyvaujantys verslumo programose, atneša daug naujų idėjų bei sumanymų, todėl daug lengviau gauna darbą arba įkuria savo verslus.
Sugebėjimas įsisavinti  tam tikras verslumo savybes bei įgūdžius padeda januniems žmonėms lengviau patekti į darbo rinką. Nustatyta, jog  net 78 % studentų,  universitete  išklausiusių verslo pagrindų kursą, gauna darbą iškart po baigimo. Taigi, verslumo ugdymui  skiriamas didžiulis dėmesys daugumoje europos šalių.
Europos komisija artimai bendradarbiauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis siekdama įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių į verslą bei tobulinti jų verslumo įgūdžius. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas šios srities pedagogų parengimui.
Naujovių diegimas
Esminis inovacijų vaidmuo pasauliniu mastu yra kurti konkurencingą pramonę, paslaugas bei aukšto lygio darbo vietas Europos Sąjungoje. Europos Komisija  siekia išskirti tris pagrindines priemones, kurios ateityje padės plėtoti inovacijų politiką, tačiau lig šiol nebuvo naudotos europiečių: naujovės darbo vietose,dizaine bei augantys reikalavimai naujovėms.
Konkretus ne technologinės naujovės pavyzdys – inovacijos darbo vietoje, kurios skatina produktyvumą bei sukuria gerovę darbuotojams. Tai pasiekiama plėtojant darbo jėgos inovacinį pajėgumą bei optimizuojant gamybos įrenginių darbą. Belgijoje, Suomijoje bei Nyderlanduose jau šiuo metu veikia daugybė inovacinių programų, pritaikytų ne tik smulkiam bei vidutiniam verslui, bet ir didžiulėms kompanijoms. Tokiu būdu sukuriama tobula sistema, apjungianti  žmogaus ir technologijų galimybes.
Taip pat planuojama didelį dėmesį skirti vienai iš inovacinių priemonių – dizainui. Geras produkto dizainas dažnai sąlygoja didesnį perkamumą bei didesnį išteklių panaudojimą. Dizaineriai Europoje yra unikalūs. Svarbu paskatinti smulkų bei vidutinį verslą išnaudoti  dizainą gerinant viešąsias paslaugas. Pavyzdžiui, dauguma ligoninių jau šiuo metu naudojasi dizainerių kurtomis apšvietimo sistemomis, kurios  sukuria ramią aplinką bei  padeda pacientams greičiau pasveikti.
Galiausiai, didelės lėšos skiriamos mokslinių tyrimų plėtrai Europoje. Šių inovacijų diegimas padėtų sumažinti sąskaitas už energiją, pagerinti gyvenimo kokybę bei  padidinti darbo produktyvumą. Kovo mėnesį Europos vadovų taryba paskelbė, jog „Inovacijos – Europos mokslinių tyrimų ir plėtros politikos varomoji jėga“. Kaip atsaką, Europos Komisija parengė planą, kuris padidintų pardavimus pasaulinėje rinkoje.
Antrasis šansas
„Antrasis šansas“ suteikia galimybę sąžiningiems verslininkams dar kartą bandyti sukurti verslą, jei pirmasis kartas nebuvo sėkmingas. Šiuo atveju jiems galioja supaprastintos bankrotos procedūros. Europos Sąjungai labai svarbu sudaryti sąlygas verslininkams prisiimti riziką bei esant reikalui imtis naujo verslo. Bakrutavę verslininkai išlieka verslininkais ir yra vertinami už turimą patirtį. Kaip paramą jie gauną antrą galimybę viską pradėti iš naujo.
Tuo pačiu jie gali  išnaudoti esamas ekonomines galimybes. Didelis skaičius galimai sėkmingų verslininkų taip ir nesukuria savo verslo bijodami galimo bankroto pasekmių. Europos sąjunga turi aiškiai apibrėžti, jog bankrotas nėra bausmė už žlugusio verslo pastangas. „Visiškas išteisinimas“ yra didžiausia paskata  antrąjam šansui. 2020m. rengiamame „Verslumo veiklos plane“ komisija planuoja sumažinti bankrutavusiojo statusą iki dvejų ar trejų metų, siekiant suteikti galimybę  naujo verslo kūrimui.
Daugiau informacijos rasite čia…
Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas