Nedidelės įmonės jau gali kreiptis paramos inovaciniais čekiais

2010 metais pirmą kartą Lietuvoje buvo išbandyta nauja paramos forma – inovaciniai čekiai,  ja siekiama paskatinti verslą naudotis naujausiais moksliniais tyrimais, o mokslo įstaigas bendradarbiauti su verslu norint mokslinių tyrimų rezultatus paversti produktais ir paslaugomis.

Paramą, skirtą labai mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), siekiančioms diegti inovacijas, ypač palankiai įvertino tiek verslo atstovai, tiek ir valstybinių tyrimų institutai bei universitetai. Todėl praeitais metais sėkmingai įgyvendinus didžiulio susidomėjimo sulaukusią paramą inovaciniais čekiais buvo nuspręsta teikti ir šiemet.

Paraiškos gauti paramą inovaciniais čekiais vėl priimamos nuo š. m. kovo 7 d. Parama teikiama inovacijas diegti siekiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šiais metais numatyta per inovacinius čekius įmonėms paskirstyti 1 mln. litų paramos.

Prieš paskelbiant kvietimą keturiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei Panevėžyje buvo surengti seminarai, skirti verslininkams, mokslininkams ir konsultantams. Seminarų dalyviai buvo supažindinti su parama inovaciniais čekiais ir šiais metais įgyvendinamomis naujovėmis, taip pat pristatytos tarptautinėss programos, kuriose gali dalyvauti verslo atstovai.

Apibendrinus 2010 metais paramos inovaciniais čekiais rezultatus ir jais remiantis patobulinta paramos skyrimo tavrka – pailgintas inovacinio čekio naudojimo laikotarpis, supaprastintos administracinės procedūros: įmonė galės teikti paraišką tik elektroniniu būdu, atnaujintas ir praplėstas už inovacinį čekį teikiamų paslaugų sąrašas, kuriame šiemet yra daugiau kaip 600 paslaugų.

Kaip ir praeitais metais, inovaciniai čekiai bus dviejų rūšių: 10 tūkst. Lt ir 20 tūkst. Lt vertės. Pirmieji bus finansuojami 100 proc., o antrieji – 75 proc. Įmonė, praeitais metais gavusi 10 tūkst. Lt vertės inovacinį čekį, šiemet galės pretenduoti tik į 20 tūkst. Lt vertės inovacinį čekį. Viena įmonė per visą inovacinių čekių priemonės kvietime nurodytą laikotarpį galės gauti vieną čekį.

Inovacinį čekį norinti gauti įmonė turi kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA) ir pateikti užpildytą trumpą paraiškos formą bei smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
Paramos teikimo inovaciniais čekiais tvarkos apraše taip pat nustatyti atvejai, kada parama negali būti teikiama. Jeigu inovacinis čekis nepradedamas naudoti per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo, MITA gali sustabdyti arba nutraukti paramą. Gautą inovacinį čekį įmonė turi panaudoti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

Visą informaciją apie paramos teikimą inovaciniais čekiais galite rasti adresu:http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/ino/parama/cekiai/index.php/index.php

Pirmą kartą parama pagal inovacinių čekių schemą buvo suteikta Olandijoje.  Šiuo metu parama inovaciniais čekiais teikiama Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Suomijoje, Čekijoje ir kitose Europos šalyse. Vieno inovacinio čekio vertė Europos šalyse siekia nuo 8 tūkst. litų iki 24 tūkst. litų.

Informacija parengta pagal www.ukmin.lt