Naujos rekomendacijos verslui padės lengviau identifikuoti MTEP veiklas

i8ypex876

Ūkio ministerija kviečia įmones pasinaudoti metodinėmis rekomendacijomis, kurios padės lengviau identifikuoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas.

Pasak ūkio ministro Evaldo Gusto, Ūkio ministerija, skatindama įmones deklaruoti išlaidas, skiriamas MTEP, ir taip prisidėti prie Lietuvos pozicijos gerinimo Europos Inovacijų sąjungos švieslentėje, inicijavo ir pavedė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) vykdyti naują veiklą „Inoskaita“.

Ši veikla apima plačią paslaugų, teikiamų verslui, pasiūlą: informavimą apie inovacijų kūrimo ir deklaravimo svarbą, konsultacijas MTEP išlaidų apskaitos, inovacinių ir technologinių auditų, ataskaitų pildymo klausimais, taip pat MTEP veiklų identifikavimą, rekomendacijų parengimą ir pritaikymą.

„Lietuvoje veikia daug inovatyvių įmonių, kurios vykdo MTEP veiklas, tačiau jos nedeklaruoja, kad skiria lėšų minėtam tikslui. Tikimės, kad vykdant iniciatyvą „Inoskaita“ įmonėms bus suteikta žinių apie MTEP veiklas, šiai veiklai skiriamas išlaidas, jų deklaravimą ir su tuo susijusių praktinių įgūdžių. Kviečiame įmones ne tik vykdyti MTEP veiklas, bet ir tai viešai deklaruoti, nes šie duomenys turi didelę įtaką nustatant šalies inovatyvumo indeksą“, – sako ūkio ministras.

Rekomendacijose paaiškinama, kaip verslas turėtų tinkamai dokumentuoti MTEP išlaidas ir tvarkyti apskaitą, išskiriami ir paaiškinami MTEP ir inovacijų lygiai, detaliai aprašomos produkto, proceso, organizacinės ir rinkodaros inovacijos. Inovacijų sąvoka yra ne visada tikslingai suprantama verslo kontekste, tad ši metodika leis įmonėms profesionaliau pažvelgti į savo inovacinius gebėjimus ir juos įvertinti.

„Inoskaita“ įgyvendinama bendradarbiaujant su partneriais iš visos Lietuvos: Lietuvos inovacijų centru, KTU regioniniu mokslo parku, Klaipėdos mokslo ir technologijų parku, „Saulėtekio“ slėniu, Šiaurės miestelio technologijų parku, Visorių informacinių technologijų parku ir Fizikos instituto mokslo parku. Prie šios veiklos prisijungusios ir asocijuotosios verslo struktūros – Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, kurios jau konsultuoja verslą MTEP deklaravimo klausimais ir su juo dirba.

Siekiama, kad „Inoskaitos“ veiklos metu verslas deklaruotų ne mažiau kaip už 4,3 mln. eurų naujų MTEP veiklų ir konsultacijos būtų suteiktos net 900 Lietuvos įmonių, kuriose dirba iki 100 darbuotojų, ir 100 įmonių, kuriose darbuotojų skaičius viršija 100 darbuotojų.

Rekomendacijas galite rasti MITA svetainėje.