Naujos finansavimo galimybės pradedančioms įmonėms

Maždaug vienas tūkstantis pradedančių įmonių ir kitų labai inovatyvių įmonių gaus dotacijas iš naujo Europos Komisijos 100 mln. eurų ateities interneto viešos–privačios partnerystės finansavimo etapo, kurios bus skirtos naujų taikomųjų programų kūrimui ir kitoms skaitmeninėms paslaugoms transporto, sveikatos, išmanios gamybos, energijos ir žiniasklaidos srityse.

Finansavimas bus nukreiptas per 20 konsorciumų – interneto ekosistemos komandų – įskaitant greitintuvus, minios finansavimo platformas, rizikos kapitalo valdytojus, bendradarbiavimo centrus, regionines finansavimo organizacijas, technologijų įmones, mažų ir vidutinių įmonių asociacijas. Sėkmingi konsorciumai bus atrenkami pagal tai, kaip jie ketina maksimaliai padidinti finansavimo ekonominį poveikį interneto ekosistemai.

Plačiau: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/netinnovation/call3_en.html

Informaciją parengė:

Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas