Naujas rizikos kapitalo fondas investuos į jaunas ir perspektyvias įmones

4156_9f39c23b2f1ee5e2a875a0ba955bf4f4Ūkio ministerija planuoja priemonę, pagal kurią bus steigiamas koinvesticinis rizikos kapitalo fondas, užtikrinsiantis lengvesnį kapitalo pasiekiamumą įsteigtoms naujoms labai mažoms ir mažoms įmonėms – „startuoliams“. Planuojama, kad ši priemonė taip pat prisidės ir prie alternatyvios rinkos (First North) plėtros ir taip sudarys sąlygas įmonėms pasirengti išeiti į reguliuojamąją vertybinių popierių rinką.

„Šia nauja bandomąja priemone bus skatinamos privačios investicijos į jaunų perspektyvių įmonių idėjas, siekiant padėti joms sumažinti verslo pradžios riziką ir spartinti jų sėkmingą augimą. Kviečiame verslo atstovus teikti pastabas ir pasiūlymus dėl priemonės įgyvendinimo sąlygų“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Anot ūkio ministro, šiam naujam fondui bus skirta iki 11 mln. eurų iš į Ūkio ministerijos administruojamą priemonę „INVEGOS fondas“ grįžusių ir grįšiančių lėšų. Priemonei įgyvendinti bus steigiama UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dukterinė bendrovė, kuri ir bus minėto fondo valdytoja.

Fondas kartu su privačiais investuotojais investuos į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos. Privatūs investuotojai, kuriais galės būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Koinvesticinio fondo sąlygų aprašymą galima rasti Ūkio ministerijos tinklalapyje arba INVEGOS interneto svetainėje.

Pastabų dėl šių sąlygų laukiama iki 2016 m. sausio 22 d. el. paštu kofinansavimas@invega.lt.

Visuomenės pastaboms viešai skelbiamos sąlygos