Naujas fondų fondas didins verslo finansavimo pasiūlą ir ypač investicijas į įmonių kapitalą

Naujas fondų fondas didins verslo finansavimo pasiūlą ir ypač investicijas į įmonių kapitaląŠiandien Ūkio ir Finansų ministerijos su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) pasirašė naujo fondų fondo – Verslo finansavimo fondo (Verslo finansavimo fondas), finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, finansavimo sutartį, kuria „Invega“ skiriama šio fondų fondo valdytoja. Pagal pasirašytą sutartį steigiamo Verslo finansavimo fondo priemonėms įgyvendinti skirta 179,6 mln. eurų 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų. Šio fondų fondo steigimo tikslas – didinti verslo finansavimo pasiūlą ir ypač investicijas į įmonių kapitalą, kad šios augdamos kurtų naujas darbo vietas ir prisidėtų prie šalies ekonominio augimo.

„Lietuvoje yra nemažai įmonių, kurios svarbios šalies ekonomikai, bet norėdamos gauti finansavimą dažnai dėl savo rizikingumo yra nepatrauklios finansų įstaigoms. Kuriamos finansinės priemonės ne tik padės gauti tradicinį finansavimą, bet įmonėms taip pat atsivers naujos galimybės privataus ir rizikos kapitalo rinkose. Sieksime, kad šiems tikslams numatytos finansinės priemonės jau greitu laiku pradėtų veikti ir suplanuotos lėšos pasiektų verslą“, – tikina ūkio ministras Evaldas Gustas.

Planuojama, kad iš Verslo finansavimo fondo bei pritrauktomis privačiomis lėšomis bus finansuota daugiau nei 1400 vykdančių ar pradedančių verslą įmonių ir fizinių asmenų.

Finansų ministras Rimantas Šadžius pabrėžia, kad investuojant 2014–2020 m. ES fondų lėšas nuosekliai plečiamas finansinių instrumentų taikymas: „Vienas iš pagrindinių finansinių instrumentų privalumų – tęstinumas, nes paskolinus ar investavus finansinėms priemonėms skirtas ES lėšas, jos sugrįžta, tampa nacionalinėmis lėšomis, ir yra toliau investuojamos siekiant tų pačių tikslų. Tokiu būdu sukuriami ilgalaikiai finansavimo instrumentai, nepriklausomi nuo galimybės ateityje naudoti ES struktūrinių fondų lėšas.“

Verslo finansavimo fonde esančias rizikos kapitalo priemones „Invega“ įgyvendins bendradarbiaudama su tarptautiniu partneriu – Europos rekonstrukcijų ir plėtros banku (EBRD). Pasitelkus EBRD patirtį per atrinktus finansų tarpininkus planuojama įgyvendinti 4 rizikos kapitalo finansines priemones.

Artimiausiu metu „Invega“ skelbs viešuosius pirkimus ir konkursus finansų tarpininkams, t. y. kredito įstaigoms, išperkamosios nuomos bendrovėms, rizikos kapitalo fondų valdytojams, kurie įgyvendins minėtas finansines priemones, atrinkti.

Įgyvendinant projektą bus sukurtos finansinės priemonės, kurios apims paskolas, portfelines garantijas paskoloms ir išperkamajai nuomai bei rizikos kapitalo investicijas. Šios finansinės priemonės palengvins finansavimo gavimą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir taip skatins verslo plėtrą bei naujų įmonių steigimąsi.