MEDIA Mundus programa: naujas kvietimas teikti paraiškas

Trečiajam MEDIA Mundus programos kvietimui yra skirta 4,6 mln. eurų. Pagal kvietimą numatyti remiami mokymų organizavimo, rinkos prieinamumo sąlygų sudarymo, audiovizualinių kūrinių platinimo bei sklaidos veiksmams, kurie turės būti įgyvendinti nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2014 m. spalio 1 d.

Ši programa padidins Europos audiovizualinės pramonės konkurencingumą, sudarys sąlygas Europai atlikti kultūrinį bei politinį vaidmenį pasaulyje ir išplėsti vartotojų pasirinkimą bei kultūrų įvairovę. Programa siekiama gerinti galimybes patekti į trečiųjų valstybių rinkas, didinti pasitikėjimą ir užmegzti ilgalaikius darbo santykius.

Paraiškų pateikimo terminas: 2012.m. rugsėjo 28 d.

Kvietimo tekstas (lietuvių kalba) ir paraiškos dokumentai skelbiami http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/funding/index_en.htm