Mažos ir vidutinės įmonės naujų ES bendrųjų programų dėmesio centre

Lapkričio 30 dieną Europos Komisija pateikė pasiūlymą bendrosioms programoms, turinčioms tiesioginį ryšį su Europos verslo ir inovacijų tinklu (Enterprise Europe Network), pagrinde „Horizontas 2020“ ir „Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programa“ (COSME).
COSME programa tęs dabartinės Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programos (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)) veiklas, padėdama MVĮ gauti prieigą prie finansavimo ir plėstis tarptautiniu mastu. Pasiūlyme akcentuojama Europos verslo ir inovacijų tinklo pridėtinė vertė teikiant paramą verslui „vieno langelio“ principu ir būnant sąsaja su kitomis programomis ir iniciatyvomis, tame tarpe ir „Horizontas 2020“. COSME siūlomas biudžetas septyneriems metams sudaro 2,5 milijardus eurų.
Plačiau apie programą COSME:
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas