Lietuvos verslo atstovai domėjosi japonų verslo kultūra ir bendradarbiavimo galimybėmis

2016 m. balandžio 27 d. vyko nemokamas seminaras verslui apie Japoniją, kurį organizavo  Europos įmonių tinklo (angl. Enterprise Europe Network) partneriai – ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras (angl. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms skirto seminaro tikslas buvo pristatyti Lietuvos ir Japonijos prekybinius ryšius, japonų verslo kultūrą, bendravimo aspektus, taip pat Europos Komisijos priemones, kurios padeda įmonėms geriau pažinti Japonijos rinką, pradėti verslą šioje šalyje arba rasti partnerių.
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiančio Europos įmonių tinklo projekto vadovas Marijus Muralis pasveikino susirinkusius įmonių ir organizacijų atstovus, trumpai pristatė Europos įmonių tinklą ir teikiamas nemokamas bendradarbiavimo partnerių paieškos užsienio šalyse paslaugas. VšĮ „Versli Lietuva“ analitikas Thomas Notten apžvelgė Lietuvos – Japonijos užsienio prekybos tendencijas, o ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centro atstovė Eiviltė Kandratavičiūtė supažindino seminaro dalyvius su Europos Komisijos ir Japonijos vyriausybės bendromis pastangomis įsteigto centro veikla ir programomis, kurių pagalba ES įmonės gali geriau pažinti Japonijos rinką, dalyvauti mokymuose Japonijoje ar naudotis viešai prieinamais informacijos ištekliais.
Pagrindinis seminaro pranešėjas buvo Japan Consulting Office įkūrėjas ir vadovas Olivier van Beneden, daugelį metų mokęsis ir dirbęs Japonijoje, o dabar konsultuojantis ES įmones, kurios nori geriau pažinti Japonijos kultūrą ir tobulinti bendravimo su japonais įgūdžius. Naudodamas įvairias priemones ir metodus, ekspertas paskatino aktyvų seminaro dalyvių įsitraukimą, tuo pačiu supažindindamas su svarbiausiais bendravimo ir elgsenos aspektais – nuo pirmo kontakto užmezgimo iki problemų su verslo partneriais sprendimo būdų.
Didžioji dalis seminaro dalyvių ketina pradėti arba jau pradėjo bendradarbiavimą su Japonijos įmonėmis, todėl vertinimo anketose pažymėjo, kad seminaro metu įgytos žinios turės įtakos vykdant įmonės veiklą.
Seminaro pranešimai:
Lithuanian – Japanese foreign trade overview
Enterprise Lithuania Analyst Thomas Notten
Support Activities funded by the European Commission
EU-JAPAN CENTRE Business Support Officer Eiviltė Kandratavičiūtė
Doing Business with Japan
Expert: Olivier van Beneden, Japan Consulting Office (http://japanconsultingoffice.com/)