Kviečiama teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“

Kviečiama teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Šios priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) diegti technolologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Iš viso šiuo kvietimu ketinama paskirstyti  27,5 mln. eurų ES lėšų.

„Tikimės, kad ši priemonė ženkliai prisidės prie gamtos išteklių tausojimo – paskatins įmonių investicijas į švaresnės gamybos inovacijas, šalyje išaugs neatliekinė gamyba, pakartotinis atliekų naudojimas ir  perdirbimas“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Finansavimas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ bus skiriamas technologinėms ekoinovacijoms diegti ir skatinti. Numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), švaresnės gamybos inovacijų diegimą, gamybos procesų modernizavimą ir optimizavimą, technologijų ir žaliavų pakeitimus, gaminio savybių modifikavimą atliekų antriniam panaudojimui ir perdirbimui.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 900 tūkst. eurų, mažiausia – 50 tūkst. eurų.

Paraiškos pagal  priemonę „Eco-inovacijos LT+“ turi būti pateiktos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2016 m. liepos 14 d.  Paraiška ir priemonės aprašas skelbiami internete svetainėse adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/eco-inovacijos-lt ir www.esinvesticijos.lt