Konsultacija skirta MVĮ, dėl galimo trąšų rinkos harmonizavimo

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), atstovaudamas Lietuvos įmonių interesams Europos Komisijoje, yra atsakingas už įmonių apklausą ir informacijos apie įtaką verslui surinkimą.

Šiuo tikslu Europos Komisijos įmonių ir pramonės generalinis direktoratas svarsto galimybę parengti naują teisės aktų rinkinio pasiūlymą, skirtą  tolimesniam trąšų rinkos harmonizavimui. Būsimų teisinių aktų taikymo sritis apimtų mineralines ir organines trąšas, kalkinimo medžiagas, dirvožemio savybes gerinančias medžiagas, auginimo terpės ir augalų biostimuliantus, įvairius mišinius. Būsimi teisės aktai pakeistų  esamą Reglamentą (EB) Nr. 2003/2003 dėl mineralinių trąšų (nes šiuo metu tinka tik mineralinėms trąšoms), taip pat galiojančias nacionalines taisykles Europos Sąjungos narėms.

Šio klausimyno tikslas – surinkti iš MVĮ papildomą informaciją, kuri susijusi su įmonių patirtimi, sunkumais ir sąnaudomis, realizuojant tręšimo medžiagas, kurioms bus taikomi nauji teisiniai aktai.

Klausimynas skirtas visiems trąšų gamintojams, importuotojams ir mažmenininkams.

Jūsų įmonės nuomonė šiuo klausimu yra labai svarbi, todėl prašome užpildyti pridedamą klausimyną ir iki spalio 31 d. atsiųsti elektroniniu paštu: jolanta.dominauskiene@chambers.lt

Informacija teikiama tel.: (8 37) 229212  

Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus laikomi konfidencialiais.

Esame dėkingi už Jūsų skirtą laiką atsakant į šį tyrimą, kuris yra Europos Komisijos viešųjų verslo konsultacijų, įgyvendinamų perEnterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklą) dalis.

Daugiau informacijos apie tinklą rasite interneto svetainėje: www.paramaverslui.eu