Komisija skelbia pirmines elektroninės prekybos sektoriaus tyrimo išvadas

Preliminari Europos Komisijos elektroninės prekybos sektoriaus tyrimo ataskaita patvirtina, kad šis ES sektorius sparčiai auga. Joje taip pat aptariama verslo praktika, galinti riboti konkurenciją ir mažinti vartotojų pasirinkimą.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager sakė: „Elektroninė prekyba yra svarbi vartotojams, ji taip pat daro didelį poveikį verslui ir įmonių strategijoms. Įmonėms turėtų būti suteikta laisvė pasirinkti internetinės prekybos strategiją. Tačiau konkurencijos institucijos turi užtikrinti, kad tų įmonių verslo praktika nebūtų antikonkurencinė. Antraip Europos vartotojai negalės naudotis tam tikrais elektroninės prekybos teikiamais privalumais – didesne prekių įvairove ir mažesnėmis kainomis.“

Įgyvendindama Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją 2015 m. kovo mėn. Komisija pradėjo elektroninės prekybos sektoriaus tyrimą. Viena svarbiausių bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalių – vartotojams ir įmonėms suteikti daugiau galimybių įsigyti prekių ir naudotis paslaugomis. Minėtu sektoriaus tyrimu, kuris papildo šios srities Komisijos teisės aktų pasiūlymus, Komisija siekė nustatyti galimas konkurencijos Europos elektroninės prekybos rinkose problemas. Atlikdama tyrimą Komisija surinko duomenis iš beveik 1 800 įmonių, vykdančių elektroninę prekybą vartojimo prekėmis ir skaitmeniniu turiniu, ir išnagrinėjo maždaug 8 000 platinimo sutarčių. Šiandien paskelbtoje preliminarioje ataskaitoje pateikiamos pirminės tyrimo išvados.

Ataskaitoje nurodoma, kokia verslo praktika gali kelti konkurencijos problemų. Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi ES taisyklių, kuriomis draudžiama konkurenciją ribojanti veikla ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje, Komisija gali pradėti konkrečių atvejų tyrimus.

Pagrindiniai nustatyti faktai

Preliminari ataskaita patvirtina, kad elektroninė prekyba tampa vis svarbesnė. Ataskaitos duomenimis, prekių ar paslaugų internetu 2015 m. pirko daugiau kaip pusė suaugusiųjų ES, kai kuriose valstybėse narėse – daugiau nei aštuoni iš dešimties. Elektroninė prekyba didina kainų skaidrumą ir konkurenciją, taigi vartotojams siūlomas didesnis pasirinkimas ir jie gali norimą daiktą nusipirkti už geriausią kainą. Skaidrumas daro poveikį ir tiekėjams: ataskaitoje nurodyta, kad daugiau kaip pusė mažmeninių prekiautojų stebi savo konkurentų kainas ir didžioji jų dalis reaguoja į konkurentų kainų pokyčius.

Preliminarioje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys ir į tam tikrą verslo praktiką, kuri gali riboti šią internetinę konkurenciją. Ataskaita turėtų paskatinti įmones peržiūrėti savo dabartines platinimo sutartis ir, jei jos neatitinka ES konkurencijos taisyklių, atitinkamai jas pakeisti.

Internetinė prekyba vartojimo prekėmis

Augant elektroninei prekybai, gamintojai įvairiais būdais siekia labiau kontroliuoti savo gaminių platinimą ir užtikrinti kuo geresnę savo prekės ženklo poziciją. Vis plačiau naudojamos pasirinktinio platinimo sistemos, pagal kurias gaminius gali parduoti tik tam tikri iš anksto numatyti prekiautojai, be to, gamintojai vis dažniau savo gaminius internetu parduoda tiesiogiai vartotojams.

Platinimo sutartyse gamintojai taip pat vis dažniau numato tam tikrų prekybos apribojimų. Ataskaitoje teigiama, kad:

  • daugiau kaip du iš penkių mažmeninių prekiautojų iš gamintojų vienu ar kitu būdu gauna rekomendacijas dėl kainų arba prašymą jas apriboti;
  • beveik penktadalis mažmeninių prekiautojų dėl sutartinių apribojimų negali prekiauti elektroninėse prekyvietėse;
  • beveik dešimtadalis mažmeninių prekiautojų dėl sutartinių apribojimų negali teikti pasiūlymų kainų palyginimo svetainėse;
  • daugiau kaip dešimtadalis mažmeninių prekiautojų pranešė, kad sutartyse tiekėjai jiems yra nustatę tarpvalstybinės prekybos apribojimus.

Visi nurodytų tipų sutartiniai apribojimai tam tikromis aplinkybėmis gali apsunkinti tarpvalstybinę ar internetinę prekybą. Dėl to nukentės vartotojai – pirkdami internetu jie neturės plataus pasirinkimo ir negalės pasirinkti mažesnės kainos.

Skaitmeninis turinys

Skaitmeninio turinio teikėjams svarbu turėti turinio autorių teisių subjektų licencijas. Šios licencijos yra pagrindinis konkurenciją rinkoje lemiantis veiksnys.

Ataskaitos duomenimis, autorių teisių licencinės sutartys yra painios ir neretai suteikiamos tik išimtinės licencijos. Sutartyse taip pat numatoma, kokiose teritorijose leidžiama teikti skaitmeninį turinį, taip pat kokiomis technologijomis turi būti naudojamasi ir kokiu metu jis gali būti transliuojamas.

2016 m. kovo mėn. Komisija paskelbė pirmines išvadas dėl geografinio blokavimo. Jose teigiama, kad visoje ES ši praktika plačiai taikoma elektroninėje prekyboje, ypač skaitmeniniu turiniu. Daugiau kaip 60 proc. autorių teisių subjektų pateiktų licencinių sutarčių buvo nustatyta, kad turinys gali būti teikiamas tik vienos valstybės narės teritorijoje. Beveik 60 proc. per tyrimą apklaustų skaitmeninio turinio teikėjų buvo sutartyse su autorių teisių subjektais įsipareigoję taikyti geografinį blokavimą.

Jei teikėjai susitaria su platintojais taikyti geografinį blokavimą, tai gali būti konkurencijos bendrojoje rinkoje ribojimas ir ES antimonopolinių taisyklių pažeidimas. Visos konkurencijos teisės vykdymo užtikrinimo priemonės, kuriomis kovojama su geografiniu blokavimu, turi būti pagrįstos kiekvieno konkretaus atvejo vertinimu, apimančiu ir galimo nustatytų apribojimų pagrindimo analizę.

Tolesni veiksmai

Du ateinančius mėnesius dėl preliminarios ataskaitos vyks konsultacijos su visuomene. Suinteresuotieji subjektai raginami pareikšti nuomonę apie sektoriaus tyrimo išvadas, pateikti papildomos informacijos ir iškelti daugiau klausimų.

Galutinę ataskaitą Komisija numato paskelbti 2017 m. pirmą ketvirtį.

Pagrindiniai faktai

Daugiau informacijos rasite informacijos suvestinėje ir sektoriaus tyrimui skirtoje interneto svetainėje.