Komisija siūlo šalinti kliūtis, tebetrukdančias apsigyventi, dirbti ir apsipirkti bet kurioje ES šalyje.

Kasdien ES piliečiai, norėdami naudotis savo teisėmis, susiduria su kliūtimis.

Siekdama jas pašalinti, Komisija siūlo naujas priemones užtikrinti darbo kitoje ES valstybėje narėje ieškančių asmenų teisę gauti jų kilmės šalies mokamas bedarbio pašalpas ilgiau nei nustatytuosius tris mėnesius; aiškiau apibrėžti stažuočių taisykles, kad stažuotojai nebūtų išnaudojami ir nedirbtų neatlyginamo darbo; supaprastinti kitose ES šalyse išduotų asmens tapatybės dokumentų ir leidimų gyventi šalyje, taip pat automobilių techninės apžiūros dokumentų pripažinimo taisykles; įdiegti visose ES šalyse pripažįstamą Europos neįgalaus asmens pažymėjimą, kuriuo naudodamiesi neįgalieji, viešėdami kitose ES šalyse, galėtų naudotis jų nacionalinėmis lengvatomis (pavyzdžiui, naudotis transportu, keliauti, gauti kultūros ir laisvalaikio paslaugas); stiprinti įtariamų padarius nusikaltimą ar kaltinamų piliečių, visų pirma vaikų ir pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančių asmenų, procesines teises; tobulinti ES tarpvalstybinių ginčų dėl nedidelių sumų, už kurias įsigyta prekių internetu arba kitoje ES šalyje, sprendimo taisykles; užtikrinti pirkėjams internetines priemones palyginti skaitmeninių produktų kainas įvairiose ES šalyse; suteikti piliečiams išsamią informaciją, kur kreiptis, jei kiltų problemų kitoje ES šalyje; sudaryti ES piliečiams sąlygas balsuoti nacionaliniuose rinkimuose, nesvarbu, kurioje ES šalyje jie gyventų.

Šie pasiūlymai papildo priemones, kurių imtasi dar 2010 m. ir kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES piliečių teisėmis būtų galima naudotis veiksmingiau. Jos yra aktyviai įgyvendinamos.

Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network