Komisija panaikino apribojimus automobilių registracijai kitoje ES šalyje

Europos Komisija nori stipriai sumažinti nebūtinų administracinių apribojimų ES viduje skaičių. Šis konkretus pasiūlymas leis supaprastinti administracinius ribojimus bei padės sutaupyti 1,5 mlrd. EUR verslo, gyventojų ir registracijos organizacijų išlaidų.
Kiekvienais metais ES piliečiai ir įmonės turi perkelti apie 3,5 mln. automobilių į kitas ES šalis ir todėl turi jas perregistruoti pagal tos šalies įstatymus. Tačiau procedūra, kuri atrodytų turi būti paprasta dėl bendrosios rinkos ir naujausių technologijų, deja yra gana sudėtinga ir ilga dėl skirtingų registravimo taisyklių ir prieštaravimų tarp skirtingų šalių. Dėl šių apribojimų procedūra ES vidutiniškai užtrunka 5 savaites ir kainuoja 400 EUR. Šie ribojimai apsunkina laisvą prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimą bendrojoje ES rinkoje.
EK siūlo, kad automobilių, kurie atvyksta iš kitos šalies registracija būtų ribojama, pvz. žmogus, kuris dirba kitoje ES šalyje ir naudojasi darbdavio suteiktu automobiliu neprivalėtų jos perregistruoti. Bendri administraciniai formalumai registruojant ES šalyse automobilius, autobusiukus, autobusus ir sunkvežimius bus žymiai palengvinti, pavyzdžiui persikėlus gyventi į kitą ES šalį ir įsigyjant panaudotą automobilį ne toje šalyje, kur persikeliate, o dar iš kitos ES šalies. Taip pat bus imtasi priemonių sumažinti vogtų mašinų registracijai. Įmonės nuomojančios automobilius galės perkelti savo automobilius į kitas šalis be papildomo perregistravimo.
Palengvinimas palies šias sritis:
  • Žmonės, kurie dalį metų  gyvena kitoje šalyje neprivalės perregistruoti automobilio toje šalyje.
  • Gyventojai, kurie visam laikui persikelia gyventi į kitą ES šalį turės 6 mėnesius automobilio perregistravimui toje šalyje.
  • Žmonės, kurie perka arba parduoda panaudotą automobilį kitoje ES šalyje neprivalės atlikti papildomos techninės apžiūros ir administracinių formalumų.
  • Darbuotojai dirbantys kitoje ES šalyje ir naudojantys darbdavio registruotą automobilį neprivalės jo perregistruoti ir jo gimtojoje šalyje.
  • Įmonės, kurios nuomoja automobilius galės perkelti savo automobilius į kitą ES šalį atostogų periodui neprivalėdami jų toje šalyje registruoti (pvz. vasaros sezono metu mašinas nuomoti Lietuvoje o žiemos laikotarpiu jas perkelti į Ispaniją).
  • Įmonėms galioja tokie patys pakeitimai: automobiliai, autobusai, autobusiukai ir sunkvežimiai turi būti registruoti toje šalyje, kurioje yra registruota įmonė ir kitos ES šalys negali reikalauti jų registruoti jų šalyje.
  • Organizacijos užsiimančios automobilių registracija pradės daugiau bendradarbiauti ir taip padės sumažinti galimybę registruoti vogtus automobilius.
  • Bus panaikinta daugelis administracinių apribojimų, nes valdžios institucijos techninę informaciją apie reikiamą automobilį galės gauti tiesiai iš tos šalies institucijų, kurioje tas automobilis registruotas, bei nereikalaus papildomo savininko įsikišmo.
Daugiau informacijos:
EK internetiniame tinklalapyje 
Aivaras Knieža
Europos verslo ir inovacijų tinklas