JAV atvers savo rinką mėsos ir jos produktų importui iš Lietuvos

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingo Europos Komisijos nario V. Andriukaičio, už prekybą atsakingos EK narės C. Malmström ir už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingo EK nario Ph. Hogan pareiškimas dėl JAV rinkos atvėrimo mėsos ir mėsos produktų importui iš Lietuvos

„Džiaugiamės JAV Žemės ūkio departamentui paskelbus, kad JAV atvers savo rinką jautienos, kiaulienos, avienos bei ožkienos ir jų produktų importui iš Lietuvos.

Šis tolesnis rinkos atvėrimas kitoms ES valstybėms narėms yra sveikintinas žingsnis ir yra ES, Lietuvos ir JAV Žemės ūkio departamento glaudaus techninio darbo rezultatas. Šis pasiūlymas atspindi puikų veterinarijos tarnybų abiejose Atlanto pusėse darbą.

JAV sprendimas priimtas, kai visos ES ūkininkai patiria ypatingų sunkumų. Europos Komisija dirba, kad atvertų naujas rinkas ir palengvintų tas problemas šalinant esamas kliūtis ir didinant Europos gamintojų eksporto galimybes.

JAV sprendimu pripažintos griežtos, nuoseklios ir sėkmingai įgyvendintos priemonės, kurių ėmėsi ES, kad kontroliuotų gyvulių ligas ir užtikrintų saugų maisto perdirbimą nuo lauko iki stalo. Raginame kelias likusias mūsų tarptautines prekybos partneres sekti JAV pavyzdžiu ir atšaukti visas ribojamąsias priemones, taikomas mėsos importui iš ES.“

Pagrindinė informacija

2004 m. Lietuvos vyriausybė paprašė leidimo eksportuoti mėsą, paukštieną ir kiaušinių produktus į JAV. 2012 m. sausio mėn. Lietuva pakeitė savo prašymą – į jį įtraukė tik mėsą ir jos produktus. JAV Žemės ūkio departamento Maisto saugos ir tikrinimo tarnyba patikrino Lietuvos inspektavimo sistemą ir įvertino jos atitiktį JAV sistemai. Atlikusi šį vertinimą Maisto saugos ir tikrinimo tarnyba padarė išvadą, kad Lietuvos įstatymai, kontrolės programos ir tvarka, nustatyti pagal ES teisę, yra pakankami JAV reikalaujamam visuomenės sveikatos apsaugos lygiui užtikrinti.