Investicijų planas Europai. Pažangioms verslo idėjoms Baltijos šalyse – mažiausiai 20 mln. eurų paskolų

Investicijų planas Europai. Pažangioms verslo idėjoms Baltijos šalyse – mažiausiai 20 mln. eurų paskolųVerslo augimui ir pažangioms idėjoms įgyvendinti – naujos finansavimo galimybės:  Suomijos bankas „OP Corporate Bank“ įmonėms Baltijos šalyse suteiks ne mažiau kaip 20 mln. eurų paskolų su Europos Investicijų Fondo (EIF) garantija. Lietuvoje pagal šį susitarimą bus finansuojami didesni projektai ir teikiamos paskolos nuo 1 mln. eurų.

Suomijos bankas „OP Corporate Bank“ yra pirmasis bankas Europoje, kovo mėnesį pasirašęs susitarimą su EIF dėl kelias šalis apimančių paskolų inovatyvioms bei sparčiai augančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms, turinčioms iki 500 darbuotojų.  Šis susitarimas remiamas Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), kuris yra ypač svarbi Investicijų plano Europai dalis, lėšomis.

Per ateinančius dvejus metus Suomijoje ir Baltijos šalyse iš viso bus suteikta 150 mln. eurų paskolų su 50 proc. EIF rizikos pasidalijimo garantija.

Baltijos šalyse planuojama paskirstyti mažiausiai 20 mln. eurų paskolų. Tiesa, ši suma nėra galutinė –  priklausomai nuo kriterijus atitinkančių pareiškėjų aktyvumo, ji gali sudaryti ir visą paskolų sumą, t.y. 150 mln. eurų.

„OP Corporate Bank plc“ Lietuvos filialo vadovė E.Voverė pabrėžia, kad Lietuvoje bus finansuojami didesni projektai – bus teikiamos paskolos nuo 1 mln. iki 7,5 mln. eurų.

„Norime atkreipti dėmesį, kad šios paskolos skirtos ne veiklos pradžiai, o augimui finansuoti. Prioritetas bus teikiamas vidutinėms įmonėms, planuojančioms investuoti į naujus projektus, kurioms šios investicijos padėtų įžengti į naujas rinkas ir reikšmingai padidinti pajamų dalį“, – teigė E.Voverė.

Pagal susitarimą su EIF, verslai bus finansuojami keturiomis pagrindinėmis kryptimis:

Pirmoji kryptis – inovatyvių įmonių finansavimas: paskolos bus teikiamos investicijoms į inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimą ar jų tobulinimą.

Antroji kryptis – sparčiai augančių įmonių finansavimas. Paskolų pagal šį instrumentą galės kreiptis tam tikrus „spartaus augimo“ kriterijus atitinkančios įmonės, kurių metinis darbuotojų ar apyvartos augimas bent trejus metus viršijo 20 proc. per metus ir kuriose vertinamo laikotarpio pradžioje dirbo ne mažiau kaip dešimt darbuotojų.

Trečioji kryptis – R&I (angl. Research and Innovation) įmonių finansavimas: paskolos galės kreiptis įmonės, kurios veiklą pradėjo ne vėliau kaip prieš 7 metus (skaičiuojant nuo pirmųjų pardavimų) ir kurių išlaidų dalis moksliniams tyrimams ir inovacijoms paskutinius trejus metus siekė ne mažiau kaip 5 proc.

Ketvirtoji kryptis orientuota į įmonių, kurios turi didelį inovacijų potencialą arba kurių investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas yra ypač didelės, finansavimą. Pavyzdžiui, paskolos galės kreiptis įmonės, kurios  įsipareigoja 80 proc. gautos paskolos lėšų skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms; taip pat įmonės, kurios per paskutinius dvejus metus yra pelniusios ES institucijos apdovanojimą inovacijų srityje arba yra užregistravusios bent vienos naujos technologijos teises, o paskola reikalinga šios technologijos panaudojimui. Tarp galimų pareiškėjų pagal šį finansavimo modelį patenka ir naujos įmonės, kurios per pastaruosius dvejus metus yra sulaukusios investicijų iš rizikos kapitalo ar verslo angelų fondų.

Išsamiau su finansavimo sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.opbank.lt arba susitarus dėl susitikimo su vyresniuoju projektų vadovu banke.

Paskoloms remti bus taikoma EIF garantija pagal Europos Sąjungos inovatyvių projektų finansavimo iniciatyvą „InnovFin“ (angl. InnovFin Finance for Innovators). Europos Komisijos ir Europos investicijų banko iniciatyvos „InnovFin“ tikslas – pagerinti inovatyvių ir sparčiai augančių mažų ir vidutinių įmonių skolinimo sąlygas: kad mažos ir vidutinės įmonės, šio susitarimo dėka sumažinant kredito riziką ir kapitalo sąnaudas, turėtų daugiau galimybių gauti paskolas savo plėtrai, verslo idėjoms įgyvendinti, naujoms darbo vietoms kurti.

Apie Investicijų planą Europai

Pagal Investicijų planą Europai daugiausia dėmesio skiriama tam, kad būtų pašalintos kliūtys investicijoms, investiciniams projektams būtų suteiktas matomumas ir techninė pagalba ir būtų sumaniau naudojami nauji ir esami finansiniai ištekliai.

Naujausius ESIF duomenis, įskaitant pasiskirstymą pagal sektorius ir šalis, galima rasti čia.

Klausimus – atsakymus apie Investicijų planą Europai galima rasti čia.

Apie iniciatyvą „InnovFin“ galima rasti čia.