Įmonėms siūloma naudoti alternatyvias ginčų su vartotojais sprendimo priemones

Alternatyvus ginčų sprendimas – tai paprastas, greitas ir nebrangus būdas ne teisme spręsti vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (AGS direktyva) turėtų būti taikoma vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš pirkimo–pardavimo ar paslaugų sutarčių (tiek elektroninių, tiek neelektroninių) visuose ekonomikos sektoriuose, išskyrus sektorius, kuriems taikoma išimtis. Taip pat pagal 2013 m. priimtą ES reglamentą dėl elektroninio ginčų sprendimo (EGS reglamentas), š. m. vasario 15 d. pradėjo veikti elektroninė vartotojų ginčų, susijusių su elektroniniais sandoriais, sprendimo sistema, kuri padės vartotojams ir komercinės veiklos subjektams ne teisme spręsti ginčus, kylančius perkant internetu. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje.

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2016 m. kovo 31 d. organizavo nemokamą seminarą Vilniuje tema: „Alternatyvios verslo ir vartotojų ginčų sprendimo priemonės Europos Sąjungoje, kurio metu įmonių ir organizacijų atstovams buvo pristatytos Europos Komisijos iniciatyva sukurtos teisinės pagalbos priemonės, alternatyvūs verslo ir vartotojų ginčų sprendimo būdai bei naujovės ir prievolės verslo subjektams, susijusios su AGS direktyvos ir EGS reglamento įgyvendinimu Lietuvoje.

Pranešimai

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius dr. Feliksas Petrauskas

Alternatyvus vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimas, elektroninis ginčų sprendimas

SOLVIT Lietuva, LR Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų  departamento, Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Giedraitienė

SOLVIT – nemokama pagalba Jūsų verslui Europoje

VŠĮ „Europos vartotojų centras“ direktorius Tomas Kybartas

ECC-Net vartotojų teisių apsauga Europoje