Europos strategija dėl švarių ir energiją taupančių transporto priemonių

Komisija siekia sukurti Europos strategiją dėl švarių ir energiją tausojančių transporto priemonių.

Įgyvendinant veiksmų programas, bus siekiama strategijoje nustatytų tikslų. Pirma, bus siekiama skatinti naują pramonės požiūrį, grindžiamą ekologiškomis ir energiją taupančiomis transporto priemonėmis, kurios padidintų Europos pramonės konkurencingumą ir suteiktų naujų darbo vietų bei remtų restruktūrizavimą. Antra, strategija turėtų padėti Europos pramonei, atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje svarbiausias vaidmuo tenka alternatyvioms jėgainių technologijoms. Trečia, strategija skatins “žaliąją ekonomiką”.

Išsamią informaciją apie 2010 m. balandžio 28 dienos Europos Komisijos komunikatą: Europos strategija dėl švarių ir energiją taupančių transporto priemonių galie rasti:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/energy-efficient/communication_en.htm