Europos Sąjungos planai 2013 – iesiems metams

Europos Sąjungos planai 2013 – iesiems metams – didžiausias susirūpinimas – plėtra ir darbai
Europos Komisija parengė planus 2013-iesiems metams, orientuotus į Europos Sąjungos plėtrą ir žmonių sugrąžinimą į darbus.
Apie 50 iniciatyvų bei geriausi pasiūlymai jau yra parengti visiems metams ir pirmąjam 2014-ųjų metų ketvirčiui.
Svarbiausi dalykai nesikeičia – išeiti iš ekonominės krizės ir sugrąžinti Europos Sąjungą į tvarios plėtros kelią. Į pasiūlymų paketą įtrauktas skatinamųjų priemonių derinys, finansinės sistemos reformos ir žingsniai link glaudesnės sąjungos.
Naujieji pasiūlymai aprėps:
– Stabilumo, skaidrumo ir klientų apsaugos finansiniame sektoriuje gerinimą, paremtą glaudesnės ekonominės ir monetarinės sąjungos projektu;
– Konkurencingumo didinimą per bendrąją rinką ir koordinuotą pramonės politiką; mažinant kaštus verslui tokiose srityse kaip PVM ir sąskaitų faktūrų išrašymas; taip pat skatinant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę moksliniuose tyrinėjimuose;
– Europos sujungimą, liberalizuojant energijos tinklus, didinant investicijas į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, modernizuojant transportą ir logistiką;
– Bedarbių paramą – gerinant viešąsias įdarbinimo tarnybas bei paremiant socialinę partnerystę;
– Energiją, išteklius ir aplinką – per tvarios plėtros politiką, tenkinant energijos poreikius, atsižvelgiant į klimato kaitą, gerinant oro kokybę ir atliekų tvarkymą;
– Saugios ir užtikrintos Europos kūrimą – užkertant kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui ES fonduose su ES prokurorų pagalba; kovojant su šaunamųjų ginklų prekyba, tokiu būdu mažinant nusikaltimų skaičių; taip pat didinant Europos Sąjungos pilietybės naudą;
– Europos interesų ir vertybių visame pasaulyje skatinimą per naujuosius prekybinius susitarimus, skiriant didelį dėmesį bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis ir tolesniam Europos Sąjungos vaidmeniui, kaip pasaulyje pirmaujančio pagalbininko vystymosi klausimais.
Europos Komisija taip pat sieks užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai įgyvendinti.
Komisija artimai bendradarbiaus su Europos Parlamentu, Europos Sąjungos lyderiais Taryboje, nacionaliniais parlamentais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, kad pasiektų konkrečius rezultatus Europos piliečiams.
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network