Europos Sąjungos mokesčių politikos apžvalga

Informacija apie Europos Sąjungos mokesčių politiką pateikiama „Mokesčių dokumentuose“. Tai – Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos bei Ekonomikos ir finansų reikalų generalinių direktoratų personalo ir išorinių ekspertų ruošiami straipsniai apie ES mokesčių politiką. Naujausią leidinį „Mokesčių reformos ES šalyse narėse – ekonomikos augimo ir fiskalinio tvarumo mokesčių politikos iššūkiai. 2012 metų ataskaita“ rasite:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_34_en.pdf

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas