Europos Sąjungos įmonėms keturių savaičių mokymai Japonijoje

Europos Sąjungos-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras  kviečia teikti paraiškas „Žmogiškųjų išteklių mokymų programa – Japonijos pramonės įžvalgos“ (angl. „Human Resources Training Programme – Japan Industry Insight“ (HRTP)) keturių savaičių mokymams Japonijoje, kuriuos finansuoja Europos Komisija (EK).

Žmogiškųjų išteklių mokymų programa (HRTP)
4-5 savaičių vadybos programa Japonijoje suteikia puikią galimybę Europos Sąjungos (ES) įmonėms per trumpą laiką įgyti integruotą ir išsamų supratimą apie Japonijos pramonės struktūrą ir verslo praktiką.

„Žmogiškųjų išteklių mokymų programa – Japonijos pramonės įžvalgos“ skirta ES įmonių vadovams, kurie formuoja ir įgyvendina įmonės veiklą susijusią su Japonija arba kurie turi būti perkelti dirbti į Japoniją, arba tiesiog nori žinoti apie Japonijos vadybos praktiką.

Šie mokymai skirti įvairaus dydžio įmonėms ir apima paskaitas apie Japonijos istoriją, ekonomiką, politiką ir teisinius aspektus, bendrus seminarus su Japonijos verslininkais (naudojant vaidmenis užduotyse apie sprendimų priėmimą, komandos valdymą ir derybas), japonų kalbos kursą, išvykas arba laisvai pasirenkamus individualius vizitus į įmones.

Europos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovams sudarytos specialios sąlygos dalyvauti mokymuose – stipendija iki 3000 eurų. MVĮ atstovai gali prašyti 2500 eurų stipendijos (išmokamos pirmą kursų dieną), kuri padengs jų pragyvenimo išlaidas ir papildomos 500 eurų stipendijos (išmokamos po kursų užbaigimo), jeigu teiks paraišką per arčiausiai esantį Enterprise Europe Network (liet. Europos verslo ir inovacijų tinklas) partnerį. Lietuvoje Enterprise Europe Network atstovauja keturios organizacijos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Lietuvos inovacijų centras.

Mokymų data: 2014 m. gegužės 12 – birželio 6 (arba 13)
Paraiškų pateikimo terminas: 2014 m. vasario 13 d. (ketvirtadienis)

Išlaidos: mokymų dalyviai turės padengti kelionės į Japoniją ir atgal, apgyvendinimo ir kitas, Europos Sąjungos-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centro tiesiogiai nefinansuojamas, išlaidas.

Europos Sąjungos-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras padengia programos pirmų keturių savaičių išlaidas susijusias su mokesčiu už mokslą, vertimo, vykimo į vizitus išlaidas ir t.t.

Išsamesnė informacija pateikiama tinklalapyje: http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/HRTP arba el. paštu c.godart@eu-japan.eu (Céline Godart).

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas