Europos Sąjungos bendrajai rinkai – 20 metų

Šiais metais Europos Sąjunga mini bendrosios rinkos dvidešimtmetį. Tam skirti renginiai 2012 m. spalio 15–20 d. vyksta visose ES valstybėse narėse, taip pat ir Lietuvoje. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Europos verslo ir inovacijų tinklu (Enterprise Europe Network), veikiančiu Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2012 m. spalio 17 d. Vilniuje surengė konferenciją „Europos Sąjungos bendrosios rinkos dvidešimtmetis“.

Konferencijos dalyviams, verslo organizacijų ir įmonių atstovams, tai buvo gera proga prisiminti bendrosios rinkos plėtrą, jos teikiamą naudą bei galimybes Lietuvos verslui ir piliečiams. Europos verslo ir inovacijų tinklo Vilniaus biuro vadovė Irena Jasiukevičiūtė renginio dalyviams pristatė Europos Komisijos inicijuotą projektą Enterprise Europe Network, kuris ES, tuo pačiu ir Lietuvoje, veikia jau penkti metai. I. Jasiukevičiūtė pažymėjo, kad per penketą metų išsiplėtė veiklos geografija, padidėjo įmonėms teikiamų paslaugų apimtys ir pakvietė konferencijos dalyvius aktyviau naudotis teikiamomis paslaugomis įmonių konkurencingumo bendrojoje rinkoje didinimui. Lietuvos finansų ir ekonomikos ekspertas prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis apžvelgė Lietuvos ekonomikos raidą Europos Sąjungos kontekste, ypatingai atkreipdamas dėmesį į būtinybę Lietuvai sparčiau vytis kitas ES valstybes bendrosios paslaugų rinkos srityje. Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato skyriaus vadovas Alvydas Stančikas apžvelgė, kas pasiekta, šalinant kliūtis laisvam asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimui, bei papasakojo apie artimiausius Europos Komisijos darbus šioje srityje. Jis pabrėžė, kad verslui bendroji rinka teikia didžiausią naudą, todėl verslo bendruomenė turėtų aktyviai inicijuoti likusių kliūčių šalinimą ir bendradarbiauti su valdžios institucijomis, teikiant pasiūlymus šioje srityje. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Geresnio reglamentavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Monika Beniulytė konferencijos dalyviams pristatė Ūkio ministerijos darbus, mažinant administracinę naštą verslui. Europos Komisijos teisinės konsultacinės tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ paslaugas pristatė teisės ekspertė Lietuvai Ingrida Ilgauskienė, pakviesdama kreiptis, jei kiltų teisinių klausimų dėl darbo, gyvenimo ar kelionių Europos Sąjungoje. Europos vartotojų centro direktorius Saulius Linkevičius paminėjo, kad elektroninės prekybos ir kelionių srityse vartotojų teisės pažeidžiamos dažniausiai ir paragino įmonių atstovus kreiptis dėl iškilusių problemų.

Konferencijoje dalyvavo 30 verslo organizacijų ir įmonių atstovų, kurie domėjosi ES bendrosios rinkos ateities perspektyvomis, diskutavo su pranešėjais apie galimus sprendimo būdus, šalinant kliūtis viešųjų pirkimų, patentų ir kitose srityse.

Prieš dvidešimt metų buvo padėti pagrindai laisvam asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimui, per dvidešimt metų buvo pašalinta šimtai techninių ir teisinių kliūčių. Tikimasi, kad Europos Sąjungos bendrosios rinkos dvidešimtmečiui paminėti skirtos savaitės šūkis „Drauge už naują ekonomikos augimą“ virs ateinančių metų realiais darbais, stiprinant ES bendrąją rinką.

 

Konferencijos pranešimai
Europos verslo ir inovacijų tinklo Vilniaus biuro vadovė Irena Jasiukevičiūtė
Lietuva Europos Sąjungoje: ekonomikos raida ir perspektyvos
Lietuvos finansų ir ekonomikos ekspertas prof. habil. dr. Rimantas Rudzkis
Bendrosios rinkos dvidešimtmetis: pasiekimai ir tolesni žingsniai
Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato skyriaus vadovas Alvydas Stančikas
Verslo aplinkos gerinimo iniciatyvos
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Geresnio reglamentavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Monika Beniulytė
Jūsų Europos patarėjas Lietuvoje. Laisvas paslaugų judėjimas bendrojoje rinkoje
Europos Komisijos teisinės konsultacinės tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisės ekspertė Lietuvai Ingrida Ilgauskienė
Viena Europos Sąjunga – visiems vienodos vartotojo teisės
Europos vartotojų centro direktorius Saulius Linkevičius