Europos Sąjungai reikia daugiau moterų verslininkių

MVĮ Savaitė: Europos Sąjungai reikia daugiau moterų verslininkių, skatinančių ekonominį augimą ir naujų darbo vietų kūrimą
Moterų verslumo potencialas pastaruoju metu yra pilnai neišnaudojamas ir ES reikia daugiau moterų verslininkių, skatinančių ekonominį augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Tai buvo pagrindinė Europos mažų ir vidutinių įmonių savaitės Briuselyje žinia, siekiant paskatinti moteris apsvarstyti pradėti savo verslą.
Europoje nacionalinės ekonomikos yra grindžiamos pridėtine verte, sukuriama tiekiant paslaugas, todėl poreikis turėti  didesnį ir geriau kvalifikuotą žmogiškąjį kapitalą yra itin aktualus. Šioje vietoje moterys gali suvaidinti pagrindinį vaidmenį. Faktas, kad Europoje moterys sudaro tik 34,4 proc. savarankiškai dirbančių asmenų, tik patvirtina, kad joms reikia didesnio paraginimo tapti verslininkėmis.
Šis didžiulis neišnaudotas žmogiškasis potencialas yra labai reikalingas, siekiant padidinti ekonominį augimą ir sukurti naujas darbo vietas, kurios ypač svarbios šiandieniame sudėtingame ekonominiame klimate. Jei daugiau moterų būtų motyvuojamos pradėti savo verslą ir vadovauti įmonėms, tai sukurtų ekonominį augimą ir darbo vietų visoje Europoje.
Būdai, kuriais Europos Komisija aktyviai skatina moterų verslumą:
 Europos moterų verslo ambasadorių tinklas formuoja modelius, kuriais pasitelkiant galima skatinti moteris apsvarstyti verslo pradėjimą  kaip perspektyvų karjeros pasirinkimą;
 Europos verslininkių mentorių tinklas suteikia praktinius patarimus moterims, pradėjusioms savo individualų verslą.
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network