Europos Sąjunga regioninės plėtros lėšas skirs darbo vietoms kurti ir tvariam ekonomikos augimui skatinti

ES ekonomika viena stipriausių pasaulyje, bet kai kurių jos regionų padėtis vis dar labai skirtinga. Kas ketvirtame regione vienam asmeniui tenkantis bendrasis vidaus produktas nesiekia 75 % ES vidurkio.
Kad ES galėtų ir toliau klestėti rūsčiomis dabarties ekonomikos sąlygomis, šiuos skirtumus reikia mažinti. ES regioniniai fondai padeda mažiau išsivysčiusiems regionams modernizuotis, kad ES galėtų įveikti pasaulio ekonomikos globalizacijos keliamus sunkumus.
Per septynerius metus iki 2013 m. šiems tikslams numatyta skirti 350 mlrd. eurų. Šiomis lėšomis bendrai su ES šalių vyriausybėmis, regionų ir vietos valdžios institucijomis finansuojami projektai.
2010 m. lapkričio mėn. ataskaitos duomenimis, dėl tokio finansavimo jau sukurta 1,4 mln. naujų darbo vietų, 34 mln. žmonių rado darbą, dar 36 mln. patobulino savo įgūdžius. Daugiausia dėmesio skiriama įgūdžiams gerinti (visų pirma pažeidžiamiausiose grupėse) ir infrastruktūrai (keliams, geležinkeliams, vandens valymo įrenginiams) tobulinti.
Sanglaudos forumas
Artėja dabartinio finansavimo laikotarpio pabaiga, todėl 800 nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų atstovų susirinko Briuselyje į Sanglaudos forumą aptarti, kaip pasiekti, kad finansavimas geriau atitiktų regionų poreikius.
ES nori, kad būsimas finansavimas būtų skiriamas darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui skatinti, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“.
Daugiausia diskutuota apie strateginį siekį užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, kuris būtų pažangesnis, tausesnis ir labiau integracinis. Forumas surengtas tokiu metu, kad šalys ir regionai turėtų galimybę pareikšti nuomonę prieš Komisijai vasarą pateikiant pirmuosius teisės aktų dėl būsimų sanglaudos fondų pasiūlymus.
Kai kurie regionai jau sėkmingai naudojasi fondų lėšomis siekdami strategijos „Europa 2020“ tikslų. Tai Lietuva, Velsas, Brandenburgo regionas Vokietijoje. Šie regionai laimėjo ES metinius „RegioStars“ apdovanojimus.
Su daugiau pavyzdžių ir geriausių veiklos metodų studijų galima susipažinti ES internetinėje politikos mokymosi duomenų bazėje:
Daugiau apie regioninę politiką: http://ec.europa.eu/news/regions/110201_1_lt.htm
Informaciją pateikė:

Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas