Europos Parlamentas pritarė ES taršos leidimų rinkos reformai

Trečiadienį europarlamentarai pritarė ES taršos leidimų rinkos reformai, kuri jau yra neformaliai suderinta su ES Taryba. Šia reforma siekiama sumažinti taršos leidimų perviršį ir užkirsti kelią jų kainos mažėjimui. Naujoji sistema įsigalios nuo 2019 m

Pagal atnaujintas taisykles, jei taršos leidimų skaičius rinkoje viršys tam tikrą ribą, dalis šių leidimų bus automatiškai išimami iš rinkos ir nukreipiami į rezervą. Jie bus grąžinami į rinką tuomet, kai taršos leidimų skaičius rinkoje smarkiai sumažės (iki nustatytos ribos). Šiuo metu yra didelis taršos leidimų perviršis, dėl to labai sumažėjusi jų kaina.

Minėtą rezervą papildys ir 900 mln. taršos leidimų, kuriuos dar anksčiau nuspręsta išimti iš rinkos iki 2019 m., taip pat tie leidimai, kurie nebus paskirstyti iki 2020 m. pabaigos.

Kitaip nei siūlė Europos Komisija, rinkos stabilumo rezervas pradės veikti 2019 m., o ne 2021 m.

„Rinkos stabilumo rezervas padidins Europos klimato kaitos politikos veiksmingumą, taip pat paskatins inovacijas ir energetikos efektyvumą. Ši reforma leis Europai pasiekti, kad iki 2030 m. anglies dvideginio išlakos būtų sumažintos 40 proc., – pažymėjo EP pranešėjas Ivo Belet (Europos liaudies partija, Belgija). – Pramonei, kuri remiasi intensyviu energijos vartojimu (metalo, chemijos, stiklo srityse), bus nelengva sumažinti taršą, todėl tam prireiks svarbių investicijų. Turime užtikrinti pakankamas garantijas šioms įmonėms, kad jos neperkeltų savo gamybos už ES ribų. Tai labai svarbi reformos dalis“, – pridūrė pranešėjas.

Atnaujintoms taisyklėms pritarė 495 EP nariai, 158 nepritarė, o 49 susilaikė.

Taisyklių įsigaliojimui būtina, kad joms dar pritartų ES Taryba. Tikimasi, kad tai įvyks rugsėjo mėn.