Europos Komisijos vieša konsultacija dėl naujo europinio požiūrio į verslo žlugimą ir bankrotą

Skirtumai tarp nacionalinių bankroto įstatymų gali sukelti teisinius neaiškumus ir sukurti verslui nedraugišką aplinką. Europai reikia „gelbėjimo ir atstatymo“ kultūros perspektyviems verslams ir individams, kurie patiria finansinius sunkumus. Verslo savininkams turėtų būti suteikta antra galimybė, kad bankrotas netaptų nuosprendžiu visam gyvenimui, jei verslas patirtų nesėkmę. Pagrindiniai dalykai, kurie turi neigiamą poveikį tarpvalstybinėms investicijoms yra:

  • laikas, reikalingas skolos padengimui

  • bankroto paskelbimo sąlygos

  • ieškinių pildymas ir restruktūrizavimo planų taisyklės.

Europos Komisija (EK) siekia išsiaiškinti suinteresuotų šalių nuomonę dėl šių problemų geriausių sprendimo būdų. Atsakymus galima pateikti iki 2013 m. spalio 11 d.

Bankroto įstatymas Europoje yra išdėstytas ES Tarybos reglamente (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų, kuris taikomas nuo 2002 m. gegužės 31 d. 2012 m. EK pristatė naują priemonių paketą, kuris modernizuotų bankroto taisykles. Jame siūloma keisti reglamentą dėl bankroto ir komunikatą „Naujas europinis požiūris į verslo žlugimą ir bankrotą“ (COM(2012)742).

Siūlomu reglamentu, kuris būtų taikomas jeigu skolininkas turi turto ar kreditorių daugiau nei vienoje valstybėje narėje, siekiama nustatyti jurisdikcijos taisykles, pripažinimą ir taikytiną teisę bei numatyti keliose valstybėse narėse pradėtų bankroto bylų koordinavimą. Komunikate pateikta informacija pradėjo svarstymų procesą dėl naujo ES požiūrio į verslo žlugimą, atsižvelgiant į skirtingas nacionalines bankroto taisykles. Ši konsultacija yra komunikato sukeltų svarstymų tęsinys.

Konsultacijos anketą anglų kalba rasite:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Pranešimas spaudai:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-655_lt.htm

Komunikatas „Naujas europinis požiūris į verslo žlugimą ir bankrotą“ (COM(2012)742):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0742:FIN:LT:HTML

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas