Europos Komisijos apklausa dėl specialių mažosioms įmonėms skirtų schemų pagal PVM direktyvą 2006/112/EB peržiūros

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network) atlieka Europos Komisijos MVĮ darbo grupės apklausą dėl specialių mažosioms įmonėms skirtų schemų pagal PVM direktyvą 2006/112/EB peržiūros.

Tikslinė klausimyno auditorija – labai mažos įmonės, ypač tos, kurių apyvarta yra iki 100 000 EUR. Taip pat kviečiame prisidėti ir kitas MVĮ.

Šis klausimynas – galimybė jūsų įmonei svariai prisidėti prie būsimos ES teisėkūros iniciatyvos formuojant PVM tvarką mažosioms įmonėms.

Šios konsultacijos tikslas – surinkti MVĮ nuomones apie specialias mažosioms įmonėms skirtas schemas pagal PVM direktyvą 2006/112/EB ir galimus šių schemų patobulinimus. Ši konsultacija yra platesnio masto galiojančių taisyklių peržiūros dalis. Po peržiūros greičiausiai bus parengtas pasiūlymas dėl naujų teisėkūros priemonių. Komisijos pasiūlymą numatoma pateikti iki 2017 m. pabaigos.

PVM direktyvos 281–292 straipsniuose nustatytos specialios mažųjų įmonių apmokestinimo schemos, apimančios supaprastintas PVM apskaičiavimo ir rinkimo priemones, atleidimą nuo PVM ir laipsniškas lengvatas. Dabar šios jau beveik 40 metų galiojančios nuostatos yra peržiūrimos ir atnaujinamos.

Kaip jau nurodyta Komunikate dėl bendrosios rinkos atnaujinimo, Komisijos tarnybos šiuo metu rengia išsamų supaprastinimo priemonių MVĮ rinkinį, kuriuo siekiama mažinti MVĮ tenkančią administracinę naštą ir sudaryti palankias sąlygas jų augimui ir tarpvalstybinei prekybai. Ši peržiūra apims atleidimą nuo PVM ir galimas su PVM prievolėmis susijusias supaprastinimo priemones.

Peržiūros darbas pradėtas išorės rangovo atliekamu tyrimu, kurio metu surinkti duomenys bus naudojami atliekant peržiūrą. Šis Europos Komisijos klausimynas skelbiamas nepriklausomai nuo tyrimo, jis yra skirtas patvirtinti tyrimo rezultatus ir surinkti kokybinę informaciją tiesiogiai iš suinteresuotųjų šalių.

Konsultacija yra anoniminė, duomenys bus saugomi saugioje duomenų bazėje. Susieti jūsų su jūsų atsakymais neįmanoma, nebent įrašysite asmeninę informaciją pastabų laukelyje. Rezultatai bus išanalizuoti anonimiškai, bendrai ir bus saugomi tolesniems tyrimams (be asmens duomenų).

Maloniai prašome Jūsų įmonės vadovą ar vyriausią buhalterį užpildyti Europos Komisijos MVĮ darbo grupės klausimyną, kurio pildymas neturėtų trukti ilgiau kaip 10 minučių.

Užpildytą klausimyną iki 2016 m. birželio 20 d. prašome siųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu viktorija.miliajeva@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Viktorija Miliajeva).

Duomenų konfidencialumas garantuojamas. Dėkojame, kad dalyvaujate apklausoje!

 

Parama versluilogo_ce-lt-rvb-hr