Europos Komisija teikia pasiūlymą dėl ES ir Kanados prekybos susitarimo pasirašymo ir sudarymo

Liepos 5 d. Europos Komisija Europos Sąjungos Tarybai pateikė oficialų pasiūlymą dėl ES ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo, dar vadinamo išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu (IEPS), pasirašymo ir sudarymo.

Šis susitarimas nuo pat pirmos jo įgyvendinimo dienos turėtų būti naudingas visos Europos žmonėms ir įmonėms – tiek didelėms, tiek mažoms. Norėdama paspartinti susitarimo pasirašymą ir jo laikiną taikymą ir taip užtikrinti, kad be nereikalingo delsimo būtų galima pradėti naudotis laukiama nauda, Komisija nusprendė IEPS siūlyti kaip mišrų susitarimą. Tokiu sprendimu nedaromas poveikis jos teisinei nuomonei, išreikštai šiuo metu Teisingumo Teismo nagrinėjamoje byloje dėl ES ir Singapūro prekybos susitarimo. Žengdama šį žingsnį Komisija prisideda prie to, kad susitarimas būtų pasirašytas per kitą ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris bus surengtas spalio mėn.

Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „ES ir Kanados prekybos susitarimas – pats geriausias ir pažangiausias mūsų prekybos susitarimas, todėl noriu, kad jis įsigaliotų kuo greičiau. Šis susitarimas suteiks naujų galimybių Europos bendrovėms ir kartu juo bus skatinama laikytis griežtų standartų, o tai bus naudinga mūsų piliečiams. Išnagrinėjau teisinius argumentus ir išklausiau valstybių ar vyriausybių vadovų bei nacionalinių parlamentų nuomones. Dabar laikas rezultatams. Negalime rizikuoti Europos prekybos politikos patikimumu.“

Už prekybą atsakinga Komisijos narė C. Malmström pridūrė: „Susitarimas su Kanada – tai posūkio taškas Europos prekybos politikoje look at this website. Palyginti su bet kada anksčiau ES sudarytais prekybos susitarimais, tai plačiausio užmojo susitarimas. Juo dar labiau sutvirtinsime savo ilgalaikius ryšius su Kanada. Jis padės kurti darbo vietas ir skatins ekonomikos augimą, kurio mums šiandien taip reikia, tačiau kartu bus visapusiškai laikomasi griežtų Europos standartų tokiose srityse, kaip antai maisto sauga, aplinkos apsauga ir darbuotojų teisės. Juk toks ir yra mūsų prekybos politikos tikslas! Viliuosi, kad susitarimas su Kanada bus pasirašytas, laikinai taikomas ir sudarytas kuo greičiau, nes tai naudinga vartotojams, darbuotojams ir verslininkams. Tai susitarimas, kurio reikia Europai. O atvirą klausimą dėl kompetencijos, susijusios su tokiais prekybos susitarimais, artimiausiu metu turės išaiškinti Teisingumo Teismas. Komisija laikosi nuomonės, kad giežtai teisiniu požiūriu šis susitarimas priklauso išimtinei ES kompetencijai. Tačiau politinė padėtis Taryboje aiški, todėl suprantame, kad turime teikti mišraus susitarimo pasiūlymą, nes tik taip paspartinsime jo pasirašymą.“

Kai Taryba uždegs žalią šviesą ir bus gautas Europos Parlamento pritarimas, susitarimas galės būti taikomas laikinai. Nuo pirmos šio susitarimo taikymo dienos bus panaikinti beveik visi muitai, todėl ES įmonės turės galimybę kasmet sutaupyti šimtus milijonų eurų, kuriuos kitaip turėtų išleisti muitams. Tai duos tiesioginės naudos ir Europos vartotojams, nes mažės kainos ir išaugs iš Kanados importuojamų produktų pasirinkimas.

Šiuo susitarimu bus skatinama prekyba paslaugomis, atsiras naujų galimybių patekti į rinkas, o Europos paslaugų teikėjams bus lengviau įžengti į tam tikrų sektorių, kuriuose ES bendrovės pirmauja pasaulyje, pvz., jūrų paslaugų, telekomunikacijų, inžinerijos, aplinkos paslaugų ir apskaitos, rinkas. ES paslaugų teikėjams bus lengviau vykti pas Kanadoje esančius savo klientus. Bus sudarytos palankesnės reglamentuojamųjų profesijų (kaip antai architektų, apskaitininkų ir inžinierių) profesinių kvalifikacijų pripažinimo sąlygos, todėl šių sektorių specialistams atsivers naujų galimybių. Be to, ES bendrovės galės varžytis dėl visų Kanados valdžios sektoriaus lygmenų (federalinio, provincijų ir vietos) viešojo pirkimo sutarčių pačiuose įvairiausiuose sektoriuose – nuo IT sistemų iki kelių infrastruktūros ar geležinkelių transporto.

Šiuo susitarimu bus ne tik mažinami muitai – jis padės ES įmonėms, ypač mažesnėms, mažinti sąnaudas, nes susitarta tarpusavyje pripažinti daugelio produktų – nuo elektros prekių iki žaislų – atitikties vertinimo sertifikatus. Pavyzdžiui, norėdama eksportuoti žaislus ir gauti Kanadoje galiojantį sertifikatą, ES įmonė privalės savo produktą išbandyti tik kartą, Europoje, taigi taip sutaupys laiko ir pinigų.

Kanada taip pat įsipareigojo laikytis Europos Sąjungoje įprastos tvarkos, pagal kurią visi pranešimai apie viešųjų pirkimų konkursus skelbiami vienoje interneto svetainėje. Taigi nuo šiol suinteresuotosioms ES bendrovėms bus daug lengviau gauti informacijos apie tokius konkursus.

Šis susitarimas Kanados ir ES įmonėms suteiks galimybę konkuruoti tikrai vienodomis sąlygomis.

Taip pat svarbu paminėti, kad šiame susitarime nustatytos griežtos darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos taisyklės. Abi susitarimo šalys įsipareigojo niekada dėl komercinių interesų neaukoti griežtų ES standartų. Priešingai, jos bendradarbiaudamos sieks, kad ir kitos šalys, ypač besivystančios, griežtintų savuosius.

Kanados rinkoje bus griežtai saugomos per 140 Europos maisto produktų ir gėrimų (nuo austriško kumpio Tiroler Speck iki Nyderlanduose ir Prancūzijoje gaminamų Gouda ir Roquefort sūrių) geografinės nuorodos, o be IEPS tokia apsauga nebūtų teikiama. Šiuo susitarimu bus užtikrinta, kad Kanadoje būtų prekiaujama tik autentiškais šių pavadinimų produktais.

Be to, IEPS nustatyta nauja investicinių teisminių institucijų sistema ir patobulintos investicijų apsaugos taisyklės. Taip užtikrinama ES vyriausybių teisė imtis reguliavimo priemonių savo piliečių naudai ir kartu atsižvelgiama į poreikį skatinti užsienio investuotojus apsaugant jų investicijas. Be to, remiantis šia nauja sistema, ginčai dėl investicijų bus sprendžiami sąžiningiau ir skaidriau. Tokia sistema yra svarbus žingsnis link galutinio ES tikslo – sukurti pasaulinio lygmens investicijų teismą.

Tarybai priėmus sprendimą, bus įteisintas IEPS laikinas taikymas. Kad susitarimas įsigaliotų, reikia, kad jį sudarytų ES (tam reikalingas Tarybos sprendimas ir Europos Parlamento pritarimas) ir visos valstybės narės pagal savo atitinkamas nacionalines ratifikavimo procedūras.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai (ES ir Kanados susitarimas)

Vaizdo įrašas „Kodėl IEPS?“ (pokalbiai ir pavyzdžiai)

Parsisiunčiama vaizdo medžiaga (pokalbiai su Komisijos nare, ES vyriausiuoju derybininku ir mažosiomis bei vidutinėmis Europos bendrovėmis, įskaitant archyvinę medžiagą)

Interneto svetainė (konkretūs pavydžiai, pagrindžiantys prekybos susitarimų naudą Europos įmonėms)

Visa informacija apie ES ir Kanados prekybos susitarimą svetainėje http://ec.europa.eu/ceta