Europos Komisija svarsto vėdinimo įrenginių ekologinio projektavimo ir energijos sunaudojimo ženklinimo nuostatų keitimą

Šios konsultacijos tikslas yra informuoti vėdinimo srityje dirbančias įmones ir kitas susijusias šalis dėl galimų Europos Sąjungos (ES) reikalavimų vėdinimo įrenginiams. Europos Komisija (EK) kviečia aktyviai dalyvauti, ypač mažas ir vidutines įmones (MVĮ), formuojant Europos politiką ir suteikia galimybę išreikšti savo nuomonę, nepildant specialių klausimynų.
Ekologinio projektavimo direktyva (2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB) ir energijos sunaudojimo ženklinimo direktyva (2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES) yra pagrindinės teisinės priemonės, kurių pagalba ES mastu sprendžiamos gaminių energijos sunaudojimo ir aplinkosaugos problemos. Ekologinis projektavimas nustato minimalius reikalavimus siekiant pašalinti iš rinkos blogiausiai veikiančius gaminius, o energijos sunaudojimo ženklinimas skirtas vartotojų informacijai – nuo A (geriausias) iki G (blogiausias).
Šios priemonės sukurtos konsultuojantis su ES šalimis narėmis, pramonės ir prekybos asociacijomis, taip pat nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiais galimais pokyčiais siekiama prisidėti prie strategijos Europa 2020 tikslų įgyvendinimo didinant energijos sunaudojimo efektyvumą, kovojant su problemomis rinkoje ir šalinant inovacijų diegimą ir rinkos pokyčius stabdančius veiksnius. Pirmoji kliūtis statybų technologijų sektoriuje – gerai informuotų ir apmokytų inžinierių bei instaliuotojų trūkumas, kurie neatsiliktų nuo naujovių, ypač augančiose rinkose. Kita – statytojų ir vartotojų konservatyvus požiūris. Vėdinimas yra vienas iš paskutinių aspektų sudarant statybos biudžetus, todėl pastebima ryški tendencija taupyti pinigus pasirenkant pigiausius sprendimus vietoje geriausių, ypač jei statytojams nereikės apmokėti sąskaitų už energijos sunaudojimą. Šių problemų sprendimui EK siūlo naudoti dvi priemones. Vėdinimo sistemoms buvo atlikti paruošiamieji tyrimai ENER Lot 10 (gyvenamosios paskirties pastatams) ir ENTR Lot 6 (ne gyvenamosios paskirties pastatams). Tyrimai parodė, kad vėdinimo sistemas galima vertinti direktyvose numatytomis priemonėmis. Pratęsiant šiuos tyrimus, EK sukūrė specialų konsultacijų dokumentą, taip vadinamą „darbinį dokumentą“, kuriame pateikiamos ekologinio projektavimo ir energijos sunaudojimo ženklinimo nuostatų keitimo idėjos. Šiame klausimyne pateikiamas darbinio dokumento išsamus ir lengvai suprantamas svarbiausių nuostatų išaiškinimas: kokiems gaminiams tai bus aktualu? Koks yra aplinkosaugos ir energijos poveikis dabar? Koks poveikis galėtų būti ateityje? Kokios siūlomos ekologinio projektavimo ir energijos sunaudojimo ženklinimo priemonės?

 

Įmonės ir kitos suinteresuotos šalys savo nuomonę ir pasiūlymus gali siųsti el. paštu:
Entr-ecodesign@ec.europa.eu (galutinė data yra 2013 m. sausio 15 d.).

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas