Europos Komisija suteiks 244 mln. Eurų paramą 183 naujiems aplinkosauginiams projektams

Europos Komisija patvirtino 183 naujų projektų, kurie yra LIFE+ (Europos Sąjungos aplinkosaugos fondo) programos dalis, finansavimą. Šie projektai apima visas ES šalis nares ir yra skirti gamtos išsaugojimo, klimato kaitos, švariųjų technologijų, aplinkosaugos politikos ir informacijos bei komunikacijos aplinkosaugos klausimais spręsti. Bendrai šių projektų suma sudaro 530 mln. EUR. iš kurių ES suteiks 244 mln.
Daugiau informacijos:
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas