Europos Komisija siūlo pakeitimus bevielio duomenų srauto ir tinklo prieigos srities reglamentavime

Siekiant padidinti radijo spektro efektyvumą planuojama leisti juo dalintis

Europos Komisija išplatino pranešimą „Radijo spektro resursų panaudojimo bendrojoje rinkoje dalinimosi skatinimas“ kuriame ES nares skatina pereiti prie inovacijoms draugiškos aplinkos vidinėje rinkoje kūrimo bei dalinimosi spektru. Augantys spektro panaudojimo poreikiai, kurie atsirado pradėjus eksponentiškai augti bevielio duomenų srauto ir bevielės tinklo prieigos naudotojų skaičiui, yra ribojami dėl laisvo spektro nebuvimo. Tačiau radijo spektras yra unikalus resursas, kuris gali būti naudojamas keletą kartų, o su naujausiomis technologijomis tai galima padaryti dar efektyviau. Naujos technologijos leidžia spektrą suskaidyti į mažnesnes dalis ir jas efektyviai panaudoti, todėl tai turėtų palengvinti naujų įmonių įsiliejimą į šią rinką. Europos Komisijos tikslas yra patenkinti tokio tipo tinklų vartotojų poreikį, o tai planuojama atlikti sudominant verslo atstovus investuoti į naujų technologijų kūrimą bei sukuriant tam tinkamą reguliavimo sistemą visoje ES, kuri leistų teisiškai sudarinėti spektro dalių dalinimosi kontraktus tarp vartotojų ir paskatintų bevielio ryšio inovacijas visoje rinkoje.

Kokia šių pokyčių nauda ES?

Radijo spektras yra baigtinis resursas, ir šiuo metu spektre nėra laisvų vietų, todėl išlaidos norint jį pritaikyti naujiems poreikiams yra didelės. Žvelgiant iš kitos pusės, poreikis pasinaudoti spektro teikiamomis galimybėmis nuolat didėja eksponentiškai, pavyzdžiui mobiliųjų technologijų prietaisuose, bevielio interneto prieigos taškuose bei sumaniuose elektros lizduose ir pramoninėje automatikoje. Visos šios naujos panaudojimo galimybės didina spektro panaudojimo poreikį.

Pažanga technologijų srityje šiuo metu pasiekė lygį, kada spektro panaudojimas gali tapti efektyvesnis. Dauguma naujų bevielių technologijų yra sukurtos dalintis beviele prieiga be licenzijos, tačiau yra ir tokių, kurios suteikia galimybę pasinaudoti papildomais spektro elementais, pavyzdžiui, suteikdami galimybę pasinaudoti bevieliu plačiajuosčiu tinklu tarp televizijos dažnių (kitaip vadinamų baltosiomis dėmėmis). Norint maksimizuoti naudą, gaunamą iš spektro pasidalinimo, reikia panaikinti teisinius barjerus šios veiklos reglamentavime. Tai reikalauja naujų įstatymų kurie suteiktų galimybę skirtingiems vartotojams naudotis dažnio juosta dalinimosi pagrindais.

Visą pranešimą anglų kalba:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/636&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network Lietuva
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai