Europos Komisija siekia užtikrinti patikimą ir tolygų žaliavų tiekimą ES įmonėms. Pateikta Europos Žaliavų Iniciatyvos progreso ataskaitą

Europos konkurencingumo stiprinimui itin didelę reikšmę turi siekis užtikrinti nenutrūkstama ir patikimą žaliavų tiekimą. Dėl šios priežasties Europos Komisija pradėjo ES žaliavų iniciatyvą, kurios tikslas yra paruošti gaires kaip Europos Sąjungos įmonėms būtų užtikrinamas nenutrūkstamas ir patikimas žaliavų tiekimas.

Žaliavos yra visos pramoninės produkcijos pagrindas. Gamintojams norint išlikti konkurencingais pasaulinėje rinkoje itin svarbu gauti žaliavas tokiomis kainomis, kokios yra nusistovėjusios rinkoje, o ne pagal tam tikrus papildomus kriterijus. Europa nuo pat industrinės revoliucijos pradžios yra vienas iš didžiausių pramonės regionų, tačiau turėdama limituotą priėjimą prie žaliavų yra priklausoma nuo kitų regionų. Būtent dėl to, kad didžiąja dalį žaliavų Europos pramonininkai turi gauti iš šalių nepriklausančių ES, Europos Komisija ėmėsi darbo padėsiančio išlaikyti ES konkurencingumą.

ES žaliavų iniciatyva

Europos Komisija žaliavų iniciatyvą pradėjo ruošti 2008 metais. Iniciatyvos tikslas užtikrinti vienodas sąlygas žaliavų importui iš kitų, Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, geresnį žaliavų paskirstymą/suvartojimą ES vidaus rinkoje, sumažinti žaliavų vartojimą skatinant naudoti efektyvesnius metodus ir atliekų perdirbimą.

Progresas

ES žaliavų iniciatyva atskleidžia kokia kryptimi buvo eita derinant bendrus ES šalių ir pagrindinių žaliavų importuotojų derybose. Buvo aptartos aštuonios temos:

1. Identifikuotos svarbiausios ES pramonei žaliavų rūšys

2. Įvertintos galimybės resursų kaupimui

3. Europos Inovacijų Partnerystė žaliavų srityje

4. Sąžiningo ir tvaraus tiekimo iš pasaulinių rinkų užtikrinimas

5. Teisės aktų pakeitimų planavimas

6. Tvarus žaliavų paskirstymas ES vidaus rinkoje

7. Resursų efektyvaus panaudojimas ir perdirbimas

Daugiau informacijos galite rasti čia…

 

Aivaras Knieža

Projekto vadovas – koordinatorius

Enterprise Europe Network Lietuva