Europos Komisija siekia mažinti CO2 emisiją ir pristato naujus „Eko-inovacijos“ standartus

Automobilių pramonė turės didesnę paskatą investuoti į naujas CO2 išmetimą į aplinką mažinančias technologijas ir jų diegimą naujuose automobiliuose. Tai paskatinti turi Europos Komisijos 2011-07-25 priimtas naujas reglamentas.
Reglamentas leidžia variklių gamintojams gauti CO2 emisijos kreditus jei jie atitiks naujus patvirtintus „eko-inovacijų“ standartus kurie skirti emisijos mažinimui. Kreditai padės gamintojams sumažinti CO2 emisijos, kurią išskiria nauji automobiliai, kiekį iki 130 gramų kilometrui vidutiniškai iki 2015 metų. Eko-inovacijomis bus laikomos tos, kurios skirsis nuo siekiamo 130 gramų vidurkio iki 7g CO2/kilometrui. Remiantis reglamentu, eko-inovacija gali būti laikoma tokia technologija, kuri yra nauja rinkoje, leidžia pastebimai sumažinti CO2 emisiją bei nedaro žalos aplinkai.
Technologija taip pat turėtų būti siekiama gerinti transporto priemonės ir jos įrenginių suvartojamos energijos efektyvumą nepažeidžiant transporto priemonių saugos reikalavimų. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad saulės energijos generatoriai saulės šviesą paverčiantys elektros energija potencialiai galima vadinti eko-inovacija, priešingai nei mažiau energijos vartojanti garso aparatūra automobiliams.
Daugiau informacijos galite rasti čia:
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas