Europos Komisija modernizuoja muitinės procedūras

Europos Komisija priėmė teisės aktą, kuriuo siekiama sukurti paprastesnę, modernesnę ir labiau integruotą ES muitų sistemą. Aktas apima:

  1. Supaprastintas muitinės procedūras laikinai įvežamoms prekėms – siekiant skatinti pridėtinės vertės kūrimą ES, perdirbti įvežtos prekės neapmokestinamos muitais ar kitais mokesčiais.
  2. Aiškesnes taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti vienodą ūkio subjektų traktavimą visoje ES.
  3. Bendruosius reikalavimus naujoms IT sistemoms, jungiančioms valstybių narių muitinių administracijas. Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti sklandų keitimąsi informacija.
  4. Rizikų valdymo patobulinimus efektyvesniam kovos su prekyba nelegaliomis ir draudžiamomis prekėmis, terorizmu ir kitomis nelegaliomis veikomis užtikrinimui ir kt.

Teisės aktas bus svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje.

Plačiau