Europos Komisija kviečia išreikšti nuomonę dėl tekstilės sektoriaus teisės akto taikymo

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Taryba ir Parlamentas priėmė reglamentą (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo.

23-ias šio reglamento straipsnis įpareigoja Europos Komisiją (EK) pateikti ataskaitą Europos Tarybai ir Parlamentui dėl reglamento Nr. 1007/2011 taikymo, todėl EK šiuo metu renka įvairių suinteresuotųjų tekstilės sektoriaus šalių informaciją ir nuomones ataskaitos parengimui. Tam tikslui buvo sudarytas klausimynas, kurį suinteresuotos šalys kviečiamos užpildyti iki 2014 m. vasario 15 d. ir atsiųsti el. paštuentr-textiles-fashion_and-creat-ind@ec.europa.eu

Klausimynas ir išsami informacija pateikiami:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7211&lang=en

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas