Europos Komisija ieško geriausių 45 ekoinovacinių projektų

Europos Komisija paskelbė kvietimą paraiškoms už 31,5 mln. eurų geriausiems 45 ekoinovacijų projektams.

Visoje Europoje paskelbtas konkursas galioja iki 2013 metų Rugsėjo 5 dienos. Dalyviai turi pateikti naujoviškus aplinkosauginius sprendimus rinkai šiose penkiose srityse:

1. medžiagų perdirbimo
2. vanden
3. tvarios statybos produkcija
4. žaliasis verslas
5. maisto ir gėrimų sektorius

Šis kvietimas pirmiausia yra skirtas privačiam verslui – ypač smulkiajam ir vidutiniam, kuris sukūrė inovatyvius žaliuosius produktus, procesus arba paslaugas ir susiduria su sunkumais juos pradėti paleisti į rinką. Laimėję šį kvietimą įmonės gali pasidengti iki 50 proc. projekto vertės.

Daugiau informacijos rasite čia…

Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network