Europos bendrovės statusas – labai populiarus kai kuriose valstybėse, kitose – ne. Kodėl?

Europos bendrovės statutas suteikia galimybę bendrovėms, vykdančioms veiklą daugiau nei vienoje valstybėje narėje, pertvarkyti tarpvalstybinį verslą naudojant vieną Europos ženklą.

Taip tokios bendrovės įgyja galimybę vykdyti veiklą pastovioje teisinėje sistemoje, sumažinti vidaus išlaidas dėl veiklos vykdymo keliose šalyse ir labiau konkuruoti vidaus rinkoje. Europos bendrovės statutas tapo labai populiarus kai kuriose valstybėse narėse, tačiau visų valstybių narių jis nesudomino.

Europos Komisija, siekdama nustatyti, ar reikalingi Europos bendrovės statuto pakeitimai tam, kad jis geriau veiktų, pradėjo viešas konsultacijas.

Komisija, peržiūrėdama Europos bendrovės statutą, siekia, kad Europos Sąjungoje būtų juo naudojamasi dažniau.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Tai puiki galimybė įvertinti, kaip realiai veikia Europos bendrovės statutas praėjus penkeriems metams nuo jo taikymo pradžios. Esu įsitikinęs, kad Europos bendrovės statutas gali padėti gerokai sumažinti tarpvalstybinio verslo išlaidas. Tačiau akivaizdu, kad jis tapo populiarus ne visose valstybėse narėse. Noriu sužinoti to priežastis ir nustatyti, ar reikėtų tobulinti dabartines taisykles. Kviečiu visas suinteresuotąsias šalis pateikti savo nuomonę.“

Tyrimai ir konsultacijos

Pagal Reglamentą dėl Europos bendrovės statuto Komisija privalo pateikti ataskaitą apie statuto praktinį taikymą praėjus penkeriems metams nuo jo įsigaliojimo ir prireikus pasiūlyti pakeitimų. Siekdama pagrįsti ataskaitą patikimais faktais, Komisija 2008 m. gruodžio mėn. pradėjo nepriklausomą tyrimą ir dabar siekia išgirsti suinteresuotųjų šalių nuomonę apie jį. Į nuomonę Komisija atsižvelgs rengdama ataskaitą dėl šio statuto; ataskaitoje bus atsižvelgta ir į 2010 m. gegužės 26 d. aukšto lygio konferencijos rezultatus. Nuomonė dėl konsultacijų gali būti pateikta iki 2010 m. gegužės 23 d.

Per konsultacijas siekiama išanalizuoti nepriklausomo tyrimo rezultatus ir suteikti Komisijai informacijos apie klausimus, susijusius su Europos bendrovės statuto įvertinimu. Aptariami klausimai: teigiami ir neigiami veiksniai, turintys įtakos sprendimui steigti Europos bendrovę; pagrindinės Europos bendrovių pasiskirstymo tendencijos ES ir EEE valstybėse narėse; praktinės problemos, su kuriomis susidūrė bendrovės, steigdamos Europos bendrovę ar vykdydamos veiklą; būdai, kaip būtų galima pagerinti dabartinę teisinę sistemą.

Bendra informacija

Europos bendrovės statutas, labiausiai žinomas lotynišku pavadinimu „Societas Europaea“ arba SE, buvo priimtas 2001 m. spalio 8 d. (MEMO/01/314), po daugiau kaip 30 metų trukusių derybų. Jį leista pradėti taikyti 2004 m. spalio 8 d. (MEMO/04/235). 2009 m. rugsėjo 10 d. duomenimis, iš viso įregistruota 431 Europos bendrovė.

Europos bendrovė tapo labai populiari kai kuriose valstybėse narėse. Gerai žinomi sėkmingai veikiančių Europos bendrovių pavyzdžiai yraAllianz, BASF, Porsche, Fresenius ir MAN Vokietijoje, SCOR Prancūzijoje, Elcoteq Liuksemburge, Strabag Austrijoje. Tačiau kitose valstybėse narėse Europos bendrovė netapo populiari.

Dalyvavimo konsultacijose tvarka

Informuokite Enterprise Europe Network padalinio Lietuvoje darbuotojus apie Jūsų dalyvavimą šioje konsultacijoje. Svarbu palaikyti apibusį ryšį. Dėkojame. Kontaktai

Klausimyną ir išsamesnę informaciją apie konsultacijas dėl Europos bendrovės statuto rasite:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie Europos bendrovės statutą rasite MEMO/10/97.

Informaciją patalpino:

Daiva Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network projekto vadovė