ES nustatė griežtą prekybos politikos veiklos planą ateinantiems penkiems metams

Europos Komisija (EK) pateikė projektą Europos Sąjungos (ES) prekybos politikai, siekiant padėti atgaivinti Europos ekonomiką. Jos diskusijų dokumente „Prekyba, augimas ir pasauliniai reikalai“ Komisija analizuoja, kodėl prekyba yra ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo variklis. Komisija siūlo strategiją sumažinti prekybos kliūtis, atverti globalias rinkas ir pasiekti sąžiningą susitarimą dėl Europos verslo. Visiems rūpimas tikslas yra griežtesnis būdas užtikrinant, kad prekybos nauda pasiektų Europos piliečius. Diskusijų dokumentas yra pateiktas kartu su kitais dviem. „Pasaulinės Europos strategijos 2006-2010 pasiektos pažangos“ ataskaita apžvelgia per paskutinius penkis metus pasiektą pažangą atvėrus galimybes prekiauti tarp Europos ir jos prekybos partnerių. Veiklos dokumentas „Prekyba – klestėjimo variklis“ parodo indėlį, kad darni, protinga ir visą apimanti prekyba gali paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą bei įvertina pačias svarbiausias prekių, paslaugų ir investicijų prekybos kliūtis.

Daugiau informacijos apie visus dokumentus http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=636