ES nori matyti daugiau moterų informacijos ir ryšių technologijų sektoriuje

ES NORI MATYTI DAUGIAU MOTERŲ INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUJE

Pramonės ir Moterų teisių komitetų nariai praeitą savaitę kartu su ekspertais aptarė, kaip paskatinti daugiau moterų rinktis karjerą Europos informacijos ir ryšių technologijų sektoriuje, kuriame iki 2015 m. gali būti sukurta iki 900 tūkst. papildomų darbo vietų.

Europos informacijos ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje dirba 7 mln. darbuotojų, o moterys sudaro trečdalį jų.

Darbo vietų skaičius šiame sektoriuje kasmet išauga daugiau kaip 100 tūkst., tačiau naujų IRT diplomantų vis mažėja.

Prognozuojama, jog ateinančiais metais gali būti sukurta šimtai tūkstančių naujų darbo vietų, kurių nebus kam užpildyti – dėl to gali nukentėti Europos konkurencingumas.

Todėl ES siekia jaunus žmones, ypač moteris, paskatinti rinktis karjerą IRT sektoriuje.Šiuo metu iš 1 tūkst. absolvenčių su bakalauro laipsniu mažiau nei 3 proc. turi IT srities diplomą, o iš jų mažiau nei septintadalis dirba pagal specialybę.

„Moterų trūksta telekomunikacijų sektoriuje, o vadovaujančiuose postuose jų išvis labai mažai“, – kalbėjo Pramonės komiteto pirmininkė Amalia Sartori (Europos liaudies partija, Italija).

„Moterų trūkumas vadovybėje ir IRT sektoriuje labai brangiai kainuoja mūsų visuomenei“, – pridūrė Sheryl Sandberg iš „Facebook“.

Informacijos šaltinis: http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/content/20130426STO07643/html/ES-nori-matyti-daugiau-moter%C5%B3-informacijos-ir-ry%C5%A1i%C5%B3-technologij%C5%B3-sektoriuje

Informaciją parengė:
Evelina J. Nosirevaitė
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkė